Vlada HNK-a nastavlja aktivnosti vezane za primjenu “korona zakona”

Na jučerašnjoj, telefonskoj, sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona donijela je Rješenje o imenovanju Komisije Vlade HNK-a za upravljanje Stabilizacijskim fondom i utvrđivanje prijedloga Programa utroška sredstava od subvencija iz članova 3. i 4. Zakona o negativnim ekonomskim posljedicama izazvanih epidemijom bolesti koronavirusa i podršci ekonomiji na području HNK-a, saopšteno je iz Vlade HNK-a.

Zadatak Komisije je upravljanje Stabilizacijskim fondom, utvrđivanje Programa utroška sredstava od subvencija iz članova 3. i 4. Zakona o negativnim ekonomskim posljedicama izazvanih epidemijom bolesti koronavirusa i podršci ekonomiji na području HNK-a, koji će obavezno sadržavati kriterije i postupke za dodjelu sredstava, te tekst javnog poziva, koji će dostaviti Vladi na usvajanje. Komisija će, takođe, obraditi sve pristigle prijave poslovnih subjekata i uputiti ih Vladi radi donošenja konačne odluke o izboru korisnika sredstava.

Vlada je, takođe, s ciljem ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica po privredu, zanatstvo, trgovinu, turizam i druge privredne grane grane i uslužne djelatnosti Kantona, nastalih usljed globalne pandemije koronavirusa, donijela Odluku o izmjeni Odluke o visini osnovice za obračun plate svim korisnicima budžeta za 2020. godinu, kojom se osnovica za obračun plata umanjuje za 20 posto svim izabranim dužnosnicima, nosiocima izvršnih dužnosti i savjetnicima u institucijama vlasti HNK-a.

Vlada je donijela i niz Odluka iz resora Ministarstva za pitanja boraca i to: Odluku  o odobravanju jednokratne novčane pomoći za pokrivanje troškova sahrane/dženaze umrlog člana porodičnog domaćinstva poginulog borca u iznosu  4.044,00 KM, Odluku o odobravanju novčane pomoći u svrhu refundiranja troškova izrade i nabavke ortopedskih pomagala ratnih vojnih invalida u iznosu  5.300 KM, te Odluku o odobravanju jednokratnih novčanih pomoći za pokrivanje troškova liječenja boraca i članova njihovog porodičnog domaćinstva u iznosu 17.900 KM.

(NovaSloboda.ba)