Četiri bosanskohercegovačka prehrambena proizvoda zaštićena oznakama porijekla i geografskog porijekla

Predstavnicima udruženja. koja proizvode “Livanjski izvorni sir”, “Visočku pečenicu”, “Livanjski sir” i “Nevesinjski krompir”, danas su u Mostaru dodijeljena rješenja o registraciji oznake porijekla i geografskog porijekla, , saopšteno je iz Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Nakon što je ispunio propisane uslove”Livanjski izvorni sir” zaštićen je oznakom porijekla, dok su ostala tri proizvoda zaštićeni oznakom geografskog porijekla. To su prvi bosanskohercegovački proizvodi zaštićeni u skladu s Pravilnikom o sistemima kvaliteta za prehrambene proizvode koji je usklađen sa zakonodavstvom Evropske unije, što omogućava proizvođačima ovih tradicionalnih proizvoda podnošenje zahtjeva i sticanje odgovarajuće oznake porijekla i geografskog porijekla i na nivou Evropske unije.

Registrovana oznaka zaštićena je od bilo kakve direktne ili indirektne komercijalne upotrebe za prehrambene proizvode koji nisu obuhvaćeni registracijom. Prehrambeni proizvodi koji nose jednu od oznaka na tržištu spadaju u prehrambene proizvode više cjenovne kategorije. Oznake porijekla i geografskog porijekla, takođe, doprinose stvaranju identiteta i prepoznatljivosti proizvoda na domaćem i međunarodnom tržištu, kao i podizanju kvaliteta proizvoda. Ovakav način zaštite prehrambenih proizvoda ima veliki značaj i za područje s koga proizvod potiče, jer doprinosi ruralnom razvoju, posebno udaljenijih i dislociranih područja.

Direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine Džemil Hajrić izrazio je zadovoljstvo što su prvi bosanskohercegovački prehrambeni proizvodi zaštićeni po uzoru na praksu u zemljama Evropske unije.

“Registracijom oznaka, ovim tradicionalnim proizvodima omogućena je promocija jedinstvenih karakteristika koje su povezane s njihovim geografskim porijeklom i dugogodišnjim umijećem koje se koristi u njihovoj proizvodnji. Na ovaj način, omogućava se potrošačima da na tržištu lakše prepoznaju tradicionalne proizvode, koji će na pakovanju imati i posebne oznake, a proizvođačima će ove proizvode moći bolje plasirati”,izjavio je Hajrić.

Na domaćem i međunarodnom tržištu vlada jaka konkurencija u plasmanu prehrambenih proizvoda. U toj borbi za konkurentnost, sve više se cijene tradicionalni proizvodi, odnosno proizvodi čije posebne karakteristike proizilaze iz vrijednosti njihovih sastojaka, načina proizvodnje i prerade, te podneblja iz koga dolaze. Upravo su to karakteristike koje dokazano posjeduju četiri navedena bosanskohercegovačka proizvoda.

V. B.

(NovaSloboda.ba)