Stručni skup “Lokalni akcioni plan u oblasti invaliditeta – juče, danas, sutra”

Udruženje mladih „Ružičnjaka – Los Rosalesa“ i Koalicija osoba sa invaliditetom u HNK-a „Zajedno smo jači“ organizuju stručni skup na temu „Lokalni akcioni plan u oblasti invaliditeta – juče, danas, sutra“, koji će se održati  u  četvrtak, 11. juna. u dvorištu JU Centar Los Rosales (Južni logor bb, Mostar) sa početkom u 11 sati.

Strategija za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u FBiH 2016-2021, je usvojena 23.12.2016. godine od strane Vlade Federacije BiH. Kako bi se provela Strategija i unaprijedio život osoba s invaliditetom u svakom segmentu i omogućilo ostvarivanje i izjednačavanje prava osoba s invaliditetom, potrebno je usvojiti operativne dokumente, kao što je lokalni plan akcije u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.

Na stručnom skupu će se predstaviti finalni Nacrt Lokalnog akcionog plana u oblasti invaliditeta u HNK-u, kao strateški dokument za poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom.

(NovaSloboda.ba)