OV Konjic: Ne preduzimati nikakve radnje na slivu rijeke Neretvice

Opštinsko Vijeće Konjic na tematskoj sjednici o izgradnji mHE na rijeci Neretvici donijelo je Zaključak, kojim se preporučuje investitoru (Elektroprivredi BiH), udruženjima i građanima opštine Konjic da ne preduzimaju nikakve radnje koje bi izazvale bilo kakve konflikte ili narušilo međuljudske odnose.

Kako Fena saznaje od predstavnika Građanske inicijative “Pusti me da tečem”, kao jedne od zainteresovanih strana za spas rijeke Neretvice, ali i drugih rijeka Bosne i Hercegovine, na tematskoj sjednici OV-a održanoj u srijedu u Konjicu, predstavnici mjesnih zajednica opštine Konjic, različita udruženja građana i ekološka udruženja iskoristili su priliku da se izjasne o izgradnji minihidroelektrane.

Na sjednici su se obratili i vijećnici, te predstavnici JP Eelektroprivrede BiH, Federalnog ministarstva okoline i turizma i Agencije za vodni sliv Jadranskog mora.

Građani su informisali Opštinsko vijeće o postojanju sumnje  u regularnost postupka dodjele dozvola za izgradnju mHE i tražili od tog Vijeća da u okviru svojih ovlaštenja postupi u skladu s predstavljenim podacima i zaštiti interese građana.

Stoga je Opštinsko Vijeće imenovalo i komisiju, koja će usaglasiti zahtjeve građana s mjesnog područja u vezi izgradnje mHE na slivu rijeke Neretvice, te na osnovu utvrđenih činjenica u roku od petnaest dana dostaviti izvještajovom vijeću.

PKomisija je imenovans u sastavu; predsjednika klubova koji participiraju u OV-u, te pedstavnika Koordinacije za zaštitu rijeke Neretvice, investitora, Federalne uprave za inspekcijske poslove, MZ Neretvica i MZ Jasenik, kao i  Federalnog ministarstva turizma i okoline i Agencije za vodno područje Jadranskoga mora i opštinskog javnog pravobranioca.

Grupa građana okupljena u inicijativi „Pusti me da tečem“ podsjeća kako je Opštinsko vijeće Konjic krajem februara ove godine donijelo Zaključak kojim se, između ostalog, daje preporuka investitoru (Elektroprivreda BiH) za zaustavljanje radova na izgradnji mHE, dok se po ovom pitanju ne organizuje tematska sjednica u martu ove godine. Suprotno navedenom, izvođač je, podsjetili su, pokušao nastaviti radove.

„Elektroprivreda BiH je pribavila obnovljenu dozvolu, iako je morala biti izdata nova! Rok trajanja okolinske dozvole po Zakonu o zaštiti okolinr FBiH je pet godina, ali je Elektroprivreda BiH 2016. godine, nakon što je istekao rok okolinskoj dozvoli iz 2011. godine, pribavila obnovljenu okolinsku dozvolu. Međutim, shodno Zakonu o zaštiti okoline FBiH, nakon isticanja okolinske dozvole, potrebno je izdati novu okolinsku dozvolu, a ne obnoviti staru. Postupak izdavanja nove okolinske dozvole uključuje učešće javnosti, što su nadležni očito imali u cilju izbjeći obnovom okolinske dozvole koja je istekla“, naveli su u Građanskoj inicijativi “Pusti me da tečem”.

Iz Inicijative napominju, takođe, da su na osnovu naprijed navedenih činjenica krajem maja ove godine pokrenuli upravni spor radi poništenja produžene okolinske dozvole.

(Fena)