Udruženje mladih „Ružičnjaka – Los Rosalesa“ Mostar započelo implementaciju projekta podrške za djecu sa poteškoćama u razvoju i njihove roditelje

Udruženje mladih „Ružičnjaka – Los Rosalesa“ Mostar započelo je implementaciju projekta: „Servisi podrške za djecu sa teškoćama u razvoju i njihove roditelje kroz terapiju senzorne integracije/ rane intervencije i savjetodavnog kutka“.

Projekat finansira Vlada Kraljevine Norveške, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u sklopu Stvaranja povoljnijeg okruženja za civilno društvo – EMBRACE.

U Bosni i Hercegovini ne postoji efikasno predškolsko obrazovanje za djecu sa poteškoćama u razvoju, posebno u ruralnim i udaljenim prostorima.

Vodeći se pravima djeteteta (UN Konvencija), Udruženje Ružičnjak ovim projektom želi unaprijediti i poboljšati kvalitet života djece predškolskog uzrasta kroz pružanje servisa podrške djeci (terapija senzorne integracije, edukacijsko rehabilitacijska terapija, rana intervencija) i njihovim roditeljima (savjetodavni pedagoško – psihološki kutak), a to je i opšti cilj projekta.

Specifični ciljevi projekta su: povećan broj djece i mladih sa teškoćama u razvoju kojima se pružaju adekvatne usluge terapije senzorne integracije – socijalna inkluzija, poboljšan kvalitet života roditelja djece sa teškoćama u razvoju i podignuta svijest društva o boljim načinima organizacije potpune inkluzije djece sa teškoćama kroz formiranje resursnih centara za podršku djeci i njihovim roditeljima.

Projekat će biti implementiran na području Hercegovačko – neretvanskog kantona. Ciljna grupa projekta je 50 djece predškolskog uzrasta i djece uzrasta pred polazak u školu (posebno djeca iz ruralnih područja) sa vidljivim teškoćama ili rizikom od nastanka gdje roditelji nisu u mogućnosti pružiti odgovarajući fizički ili psihički podsticaj.

Očekivani rezultati projekta su:

– na osnovu urađenog mapiranja i istraživanja stanja na području HNK formirana baza podataka djece sa teškoćama kojima je potrebna dodatna pomoć i podrška ka potpunoj inkluziji.

– povećan broj djece sa teškoćama koji su uključeni u terapiju senzorne integracije

– povećana svijest donosioca odluka kroz dobre i adekvatne primjere inkluzije za djecu i mlade, kao i njihove roditelje, kroz model resursnog centra

Projekat će trajati 7 mjeseci.

(NovaSloboda.ba)