UNODC-WCO Program kontrole kontejnera pokrenuo ciklus obuka za službenike Zajedničkog tima za kontrolu vazdušnog tereta na Aerodromu Sarajevo

Program kontrole kontejnera Ureda Ujedinjenih nacija za droge i kriminal (UNODC) i Svjetske carinska organizacija (WCO) organizirao je prvi ciklus osnovne obuke za carinske i policijske službenike Zajedničkog tima za kontrolu vazdušnog tereta na Međunarodnom aerodromu Sarajevo, u čijem sastavu participaraju službenici UIO i Granične policije BiH.

Kako je saopšteno iz UIO BiH, ova obuka predstavlja početak jedinstvenog ciklusa treninga od strane Programa kontrole kontejnera, koji će se u narednom periodu nastaviti kroz provođenje daljnjih osnovnih, ali i naprednih faza obuka tokom provođenja Programa. Prilikom obuke, učesnicima su prezentovane teme, kao što su pokazatelji rizika, profiliranje i identifikacija rizičnih pošiljki, bezbjednost vazdušnog tereta i druga relevantna pitanja, koja se tiču ​​segmenta vazdušnih tereta.

Osim službenika iz Uprave za indirektno oporezivanje i Granične policije Bosne i Hercegovine, treningu su prisustvovali i predstavnici Uprave za civilno vazduhoplovstvo BiH, Aerodroma Sarajevo i predstavnici subjekata privatnog sektora, koji su aktivni u operacijama vazdušnog tereta. Trening su održali iskusni međunarodni stručnjaci ispred Svjetske carinske organizacije i UNODC-a.

Od januara 2020. godine, pokrenute su aktivnosti UNODC-a na uspostavljanju Zajedničkog tima za kontrolu vazdušnih tereta i putničkog prometa kroz okvir saradnje Programa kontrole kontenera i programa AIRCOP na međunarodnom aerodromu Sarajevo. Cilj ove iniciative UNODC-a je podržati efikasnije reagovanje institucia i agencija za provođenje propisa u BiH pomoću sveobuhvatnog i strateškog pristupa sprečavanju i borbi protiv organizovanog kriminala u teretnom i putničkom saobraćaju na vazdušnim graničnim prelazima, uključujući trgovinu drogom, oružjem i osobama, kao i krijumčarenje migranata, suzbijanje finansiranja terorizma, pranja novca i drugih privrednih zločina i korupcije. Inicijativa, takođe, nastoji poboljšati napore na prevenciji kriminala, reformi krivičnog pravosuđa, provođenja zakona, upravljanju granicama i međunarodnoj saradnji.

V. B.

(NovaSloboda.ba)