“Konjičko kulturno ljeto 2020”: Nacionalni spomenik “Tekijska Mehmed-Čauševa džamija” u Konjicu

Od petka, 26. juna, na facebook, instagram i viber mrežama Narodnog univerziteta i facebook stranici Zavičajnog muzeja biće predstavljen Nacionalni spomenik “Tekijska Mehmed-Čauševa džamija”, uz crtež akademskog grafilčara Dine Džumhura.

Za džamiju je napisana i vakufnama 1622.godine (hidžretske 1031.godine). Ne zna se tačna godina izgradnje džamije, te postoje različita mišljenja i zapisi pojedinih autora. Džamija je najvjerovatnije sagrađena između 1622. i 1648.godine (Mulić). Tekijska džamija je jedina potkupolna džamija i arhitektonski najvrijednija džamija u Konjicu. U Hercegovini ih je ukupno sedam, a Tekijska džamija je šesta po redu.

Uz džamiju se nalazi i veliki harem sa nišanima, na kojima se nalaze epitafi, jednostavni kratki tekstovi, bez oznaka, a većina ih je i bez natpisa. Džamija je dobila naziv tekijska zato što je uz nju postojala tekija helvetijskog reda, što je navedeno u vakufnami Mehmed bega: “U haremu tekijske džamije će biti jedna kuhinja, drvarnica i tekija sa deset odjeljenja za siromahe i derviše. Tekija mora imati svoga starješinu (šeika)”.

U martu 2006. godine, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine proglasila je Tekijsku džamiju nacionalnim spomenikom.

(NovaSloboda.ba)