Za projekat usklađivanja zemljišnih knjiga još 20 miliona eura

Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara i ministar finansija i trezora Vjekoslav Bevanda potpisao je danas sa šefom ureda Svjetske banke u BiH Emanuelom Salinasom ugovor o zajmu za dodatno finansiranje Projekta registracije nekretnina u vrijednosti 20 miliona eura, saopšteno je iz Ministarstva finansija i terzora BiH.

Potpisnici su se složili da je riječ o izuzetno bitnom projektu kojim se nastavlja proces usklađivanja zemljišnih knjiga i katastarskih podataka u oba entiteta, te da su uslovi kredita povoljni.

Prema potpisanom ugovoru, na Federaciju BiH biće alocirano oko 7,2 miliona eura, a na Republiku Srpsku oko 12, 8 miliona eura. Rok otplate je 23 godine, uključujući sedam godina grace perioda i povoljnu kamatu stopu.

Glavni cilj projekta je pružiti podršku održivom sustava registracije nekretnina s usklađenom evidencijom u zemljišnim knjigama i katastrima u urbanim područjima Federacije BiH i Republike Srpske.  

Potpisivanjem ovog ugovora nastavlja se postojeći Projekat registracije nekretnina, koji se provodi na osnovu zaključenog Sporazuma o finansiranju između BIH i Međunarodne asocijacije za razvoj od 25. januara 2013. godine.

Ministar Bevanda izrazio je  zahvalnost Svjetskoj banci koja pruža podršku kako u konsultantskim poslovima, tako i finansiranju projekata koji doprinose boljem kvalitetu života građana BIH, ali i rada institucija koje su im na usluzi.

Ugovor je potpisan korespodentno, bez uobičajenih ceremonija, zbog mjera koje su preduzete u sprječavanju virusa Covid -19.  

V. B.

(NovaSloboda.ba)