Studij logopedije organizovao prvu web konferenciju o afaziji

U organizaciji Studija logopedije Filozofskog fakulteta i Sveučilišta u Mostaru, održana je prva web konferencija pod nazivom Afazija: Uzroci, Simptomi i Multidisciplinarni pristup.

„Da je interes za temom afazija velik, dokazala je održana konferencija na kojoj je učestvovalo preko 80 učesnika“, kazali su organizatori. Konferencija je održana s ciljem podizanja svijesti o afaziji jer je, prema Američkom udruženju logopeda i audiologa – ASHA, mjesec juni posvećen podizanju svijesti o afaziji. 

Tematski okvir konferencije obuhvatio je nekoliko pristupa: neurološki, psihosocijalni i emocionalni utjecaj afazije, osobne, porodične i terapijske perspektive i u konačnici multidisciplinarni pristup u ovom stečenom jezičnom poremećaju.

Konferenciju je otvorio rektor Sveučilišta u Mostaru Zoran Tomić, koji je u svom obraćanju kazao kako je studij logopedije strateški studij koji ima najviše implikacija i u svakodnevnom životu, te pozvao organizatore da nastave podizati svijest javnosti o važnim temama u našem društvu, koja se ne tiču samo pojedinca, nego i cijele zajednice.

“Studij logopedije na Sveučilištu u Mostaru je mladi studij koji sada puni 5 godina, i uz sve boljke koje kao tako mlad mora proći i koje mora preboljeti u svom nastajanju, veseli me što vidim da raste i razvija se, a jedan od pokazatelja je i organizacija ovog webinara“, kazala je Draženka Blaži, koordinatorica s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu.

Pročelnica Studija logopedije Davorka Topić Stipić kazala je kako je konferencija rezultat zajedničkih nastojanja i napora kolegica i kolega sa studija, da se i na ovaj način približi afaziju i javnosti i struci, te da se ukaže na potrebu zajedničkoga djelovanja različitih stručnjaka u području afazije.

U ime uprave Filozofskoga fakulteta, dobar rad i uspješnu konferenciju poželjela je i prodekanica Ružica Zeljko Zubac.

„Može se zaključiti kako je konferencija omogućila sticanje novih saznanja i informacija u području afazije. Osim toga, tokom konferencije razvile su se vrlo zanimljive diskusije i otvorila nova pitanja koja bi mogla biti tema neke buduće konferencije“, poručili su organizatori.

Profesor Chris Code sa Sveučilišta Exeter (Engleska), istakao je kako je naša misija omogućiti poboljšanje psihosocijalnog i emocionalnog života osoba s afazijom, kao i olakšan pristup potrebnim uslugama kroz podizanje svijesti o afaziji kod svih dionika procesa oporavka, s posebnim naglaskom na očuvanje mentalnoga zdravlja.

„Briga o mentalnom zdravlju pacijenta s afazijom podjednako je potrebna i članovima porodice, jer su istraživanja pokazala da su nakon određenog vremenskog perioda članovi porodice pacijenta s afazijom u većem riziku od razvoja depresije od samog pacijenta s afazijom.“, istakao je profesor Code.

Multidisciplinarnost stručnjaka u dijagnostici i terapijskom pristupu afaziji efikasnija je od pojedinačnog djelovanja svakog stručnjaka unutar multidisciplinarnog tima. Optimalan napredak pacijenta moguć je samo uz sinergijsko djelovanje i pravovremenu saradnju svih članova multidisciplinarnog tima, a u tom kontekstu se ne smije zaboraviti na važnost i uključenost porodice pacijenta u cijeli proces oporavka, jer je porodica ta koja  igra značajnu ulogu u multidisciplinarnom pristupu osobi s afazijom. Prema nekim istraživanjima, samo je 6 posto članova porodice uključeno u multidisciplinarni tim.

Osim profesora Coda, na konferenciji su izlagali i Davor Batinić sa SKB Mostar, Zdravko Kolundžić sa Sveučilišta u Rijeci, te Martina Vuković i Karolina Lice s Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG u Zagrebu.

(NovaSloboda.ba)