Ukupan dug u FBiH 31. decembra 2019. iznosio 5.595,51 milion KM

Federalna vlada upoznata je o informaciji o vanjskom i unutrašnjem dugu u Federaciji BiH na dan 31. decembra 2019. godine, koja će, radi informisanja, biti dostavljena Parlamentu FBiH i objavljena na web stranici Federalnog ministarstva financija.

Navedeno je da je ukupan dug u Federaciji BiH na dan 31. decembra 2019. godine iznosio 5.595,51 milion KM ili 25,5 posto BDP-a, od čega se 82,13 posto od ukupnog duga odnosi na vanjski (4.595,39 miliona KM), a 17,87 posto na unutrašnji dug (1.000,12 miliona KM).

Najveći kreditori su Svjetska banka, Evropska investiciona banka i Evropska banka za obnovu i razvoj. Ukupno 36,29 posto vanjskog duga u Federaciji predstavlja dug prema Svjetskoj banci (IDA 1.120,83 miliona KM i IBRD 546,88 miliona KM), dok se 19,9 posto ili 914,65 miliona KM odnosi na dug prema Evropskoj investicionoj banci. Najveći udio u unutrašnjem dugu Federacije BiH odnosi se na dug nastao emisijom dugoročnih tržišnih vrijednosnih papira.

Istaknuto je da udjelom ukupnog duga u Federaciji BiH u BDP-u sa 25,5 posto Federacija BiH u potpunosti ispunjava Maastrichtski kriterij vezan za stabilnost državnih finansija.

Do 31. decembra 2019. godine ugovoreno je vanjskih kredita u ukupnom iznosu od 9.240,30 miliona KM, od čega je angažovano 7.826,34 miliona KM, dok je 1.413,96 miliona KM raspoloživo za angažovanje u skladu s dinamikom realizacije odobrenih projekata.

Ukupan unutrašnji dug u Federaciji BiH, uključujući dug kantona, gradova, opština, javnih preduzeća i drugih korisnika kredita, na dan 31. decembra 2019. godie iznosio je 1.002,12 miliona KM ili 17,87 posto ukupnog duga u Federaciji BiH, saopšteno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

(Fena)