ZZO HNK-a razmatrao informaciju o utrošku transfera zdravstvenim ustanovama

četvrtak je održalo sjednicu na kojoj je, između ostalog, usvojena informacija o realizaciji odluke Upravnog vijeća o jednokratnom transferu finansijskih sredstava zdravstvenim ustanovama.

Na osnovu te odluke, zdravstvene ustanove bile su dužne Zavodu dostaviti izvještaj i dokaze o utrošenim sredstvima najkasnije do 30. aprilaa što su sve zdravstvene ustanove i učinile osim Doma zdravlja Šćipe.

Stručna služba Zavoda prihvatila je dostavljene izvještaje, a Domu zdravlja Šćipe dat je rok do 31. jula da dostavi dopunjeni izvještaj i dokaze o utrošku dijela transferisanih sredstava za koje dokazi do 30. aprila nisu dostavljeni. Tu informaciju Stručne službe Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo, saopšteno je iz Službe za odnose s javnošću ZZO-a HNŽ-a.

Upravno vijeće ZZO-a HNK-a razmatralo je, također, Odluku o izmjeni Odluke o jednokratnom transferu finansijskih sredstava, Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju prvostepene ljekarske komisije za upućivanje van HNK-a, Izmjene i dopune Plana javnih nabava za 2020. godinu, Pravilnik o izmjeni Pravilnika o refundaciji naknade plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad na teret sredstava kantonalnog ZZO-a, Odluku o usvajanju Obračuna sredstava u zdravstvu za 2019. godinu, te Informaciju o implementaciji Programa prevencije i ranog otkrivanja bubrežnih bolesti u HNK-u.

Dijelu sjednice na kome je razmatran Program prevencije i ranog otkrivanja bubrežnih bolesti u HNK-u prisustvovao je ministar zdravstva, rada i socijalne zaštite Goran Opsenica, koji je članovima Vijeća dao određene informacije vezano za taj preventivni program i potrebu njegove implementacije.

Direktor Zavoda Rade Bošnjak, s aspekta uloge Zavoda u njegovom provođenju, predložio je zaključak da za narednu sjednicu Upravnog vijeća, sukladno preporukama Analize integrisanog informacionog sistema HNK-a, Stručna služba Zavoda pripremi prijedlog rješenja.

Odlukom Upravnog vijeća za člana prvostepene Ljekarske komisije za upućivanje na liječenje van HNK-a, umjesto Vlatka Bakovića, imenovana je Ana Vidačak, stoji u saopštenju.

(Fena)