Javni prihodi u FBiH u prvom polugodištu manji za 6,22 posto

Porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – juni ove godine uplatili su 2.446.401.631 KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava Federacije BiH, što je u odnosu na isti period 2019. godine manje za 162.379.150 KM, ili za 6,22 posto.

U junu ove godine je ukupno naplaćeno 389.594.008 KM, što je u odnosu na maj ove godine više za 5.355.102 KM ili za 1,39 posto.

U strukturi direktnih poreza za period januar –juni ove godine: porez na dohodak naplaćen je u iznosu 202.701.755 KM, porez na dobit naplaćen je u iznosu 185.098.204 KM, naknade i takse naplaćene su u iznosu 171.985.840 KM,       posebne naknade naplaćene su u iznosu 103.821.991 KM, porez na imovinu naplaćen je u iznosu 48.345.170 KM,       novčane kazne u iznosu 21.867.575 KM, a ostali porezi naplaćeni su u iznosu 216.831 KM.

U periodu januar – juni ove godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu od 1.710.283.225 KM.

U strukturi doprinosa za period januar – juni 2020. godine naplaćeni su: doprinosi za PIO/MIO u iznosu 951.968.850 KM, doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu 679.307.155 KM, te doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u iznosu 79.007.220 KM.

Porezna uprava je saopćila da je ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH 29. juna ove godine po prebivalištu osiguranika bio 518.584.  Od početka pandemije, u Federaciji BiH je na 5. maja ove godine zabilježen najmanji broj zaposlenih i bio je 507.607. U međuvremenu broj zaposlenih se povećao i 29. juna broj zaposlenih (prema prebivalištu osiguranika) veći je za 10.977, saopšteno je iz Porezne uprave Federacije BiH.

(Fena)