Usvojen izvještaj Štaba CZ HNK-a

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je danas Odluku o usvajanju Plana korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje za 2020. godinu u iznosu 1.237.054,94 KM, koja će biti utrošena za finansiranje hitnih i preventivnih mjera, saniranje posljedica, opremanje struktura civilne zaštite, obuku i vježbe, mjera zaštite i spašavanja, nabavku vatrogasne opreme i tehničkih sredstava, stručno obučavanje i osposobljavanje vatrogasaca i pomoć dobrovoljnim vatrogasnim društvima za nabavku vatrogasne opreme i tehničkih sredstava, saopštno je iz Vlade HNK-a.

Vlada je, takođe, usvojila Izvješće o radu Kantonalnog štaba civilne zaštite u vrijeme trajanja nepogode uzrokovane pojavom koronavirusa na području HNK-a. Istaknuto je kako je s ciljem praćenja stanja i preduzimanja mjera radi sprečavanja i ranog otkrivanja bolesti izazvane novim koronavirusom uz svakodnevni rad Kantonalnog štaba civilne zaštite osnovano i Koordinaciono tijelo Vlade i Kantonalnog štaba kojim je rukovodio predsjednik Vlade, a koje je razmatralo, predlagalo, te u dogovoru sa Kantonalnim štabom donosilo mjere i usvajalo odluke s ciljem zaustavljanja širenja koronavirusa. Javnost je o radu ovoga tijela, Štaba civilne zaštite i svih drugih učesnika uključenih u ove aktivnosti svakodnevno – na press konferencijama – informisana o svim koracima poreduzimanim s ciljem zaštite i očuvanja zdravlja stanovnika HNK-a.

Jednoglasno je konstatovano kako je Koordinaciono tijelo Vlade uspješno upravljalo svim postupcima u borbi s koronavirusom, a najbolja potvrda tog rada su ostvareni rezultati. Izvještaj o radu Kantonalnog štaba civilne zaštite biće upućeno u dalji skupštinski postupak.

Vlada nije razmatrala Prijedlog Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu u HNK-u nego je usvojila Zaključak kojim je zadužila Upravu za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK-a da u roku od tri mjeseca pripremi novi Prijedlog ovog zakona, provede javnu raspravu s jedinicama lokalne samouprave, kao da i u taj postupak obavezno uključi i zatraži stručna izjašnjavanja svih mjerodavnih ministarstva u Vladi HNK-a.

Vlada je usvojila Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slatkovodnom ribarstvu HNk-a, kojim se očekuje bolje upravljanje biološkim resursima: ribama, rakovima i drugim  vodenim organizmima, njihova zaštita, očuvanje i unaprjeđenje u ribolovnim vodama, zatim reprodukcija, uzgoj i selekcija riba i drugih vodenih organizama u objektima za akvakulturu, kao i da se poslovi očuvanja bioloških resursa obavljaju efikasno i transparentno uz stalnu kontrolu i monitoring.

Vlada je usvojila Izvještaj Ministarstva privredea o provođenjui projekta ”Bolji pristup razvoju: klasteri i konkurentnost – umrežavanje Jadranske regije”- BACAR, koji je za cilj imao jačanje institucionalne infrastrukture i usluga sektora malih i srednjih preduzeća s ciljem jačanja konkurentnosti, kroz uspostavljanje klaster pristupa u sektorima kreativne industrije, turizma i lokalne hrane. Među najznačajnijim aktivnostima je otvaranje Centra za podršku klasterima, smještenog u prostoru nekadašnjeg Doma kulture na Buni.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju privrednog razvoja HNK-a, Vlada je, na prijedlog Ministarstva privrede, donijela više odluka o dodjeli koncesija za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prenosa i distribuiranja električne energije u opštinama Čitluk, Stolac i Prozor-Rama.

Vlada je donijela Odluku o načinu utroška novčanih sredstava utvrđenih budžetom HNK-a za 2020. godinu za Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i športa s pozicije: ”Ostali izdaci za kulturu” u iznosu 275.000,00 KM i Odluku o načinu utroška novčanih sredstava utvrđenih budžetom HNk-a za 2020. godinu za Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta s pozicije ”Ostali izdaci za sport + uspješnim pojedincima” u iznosu 297.000 KM. Novčana sredstva biće utrošena putem Javnog poziva s definisanim kriterijima.

Vlada je usvojila Izvještaj o radu Koordinacionog tijela za preveniranje, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici za HNK, u kome je, uz ostalo, istaknuto kako Koordinaciono tijelo aktivno radi na izradi dvogodišnjeg Programa mjera za preveniranje i postupanje u borbi protiv nasilja u porodici. Programom je predviđeno potpisivanje protokola s jedinicama lokalne samouprave u HNK-u, u koji će biti uključene sve relevantne institucije za ovo područje.

Vlada je usvojila i Izvještaj o planu i realizaciji proljetne sjetve za 2020. godinu. Ukupna realizovana sjetvena površina veća je od planirane, što se može pripisati povećanom potrebom za samodostatnosti domaće proizvodnje u uslovima pandemije uzrokovane koronavirusom.

(NovaSloboda.ba)