GO SDA: Ujediniti snage i na zajedničkoj platformi omogućiti zaživljavanje ideje nepodijeljenog Mostara

Gradski odbor SDA Grada Mostara izražava zadovoljstvo zbog konačnog pronalaska rješenja za održavanje lokalnih izbora.

Usvajanje izmjena Izbornog zakona BiH u Parlamentu Bosne i Hercegovine još jedan je dokaz kako se do napretka u političkim odnosima može doći samo poštenim pregovaranjem i usaglašenim kompromisom.

U Parlamentu BiH usvojeno rješenje je najviše što se u ovom trenutku moglo dogovoriti za Mostar i smatramo da je na kraju od najveće važnosti to što će građani Mostara moći ostvariti svoje pravo da biraju i da budu birani.

“Želimo pohvaliti i ulogu međunarodne zajednice u postizanju dogovora oko izmjena Izbornog zakona. Angažman međunarodnih predstavnika i diplomata bio je od presudne važnosti, a na šta smo i ranije, u više navrata, upozoravali.

Sada kada su ostvareni svi preduslovi za održavanje lokalnih izbora u Mostaru, političke stranke u gradu moraju učiniti sve da izborni proces prođe u duhu demokratije i poštivanja prava na drugačije mišljenje. Stvarni problemi građana Mostara moraju se vratiti u fokus zanimanja politike, jer je to jedini način da ovaj grad razvije sve svoje potencijale i postane prosperitetno mjesto za život.

Još jednom, pozivamo sve stranke, kojima je na srcu jedinstveni i multietnički Mostar, da ujedinimo snage i na zajedničkoj i poštenoj platformi omogućimo istinsko zaživljanje ideje nepodijeljenog, demokratskog, ravnopravnog i za sve otvorenog Mostara”, ističe se u saopštenju GO SDA Mostar.(NovaSloboda.ba)