PS BiH: Prijedlog budžeta institucija BiH za 2020. godinu do daljeg “na čekanju”

Prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu, koji je na današnjoj sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH razmatran u prvom čitanju, upućen je Kolegiju doma na usaglašavanje.

Naime, za predloženi zakon glasala su 22 poslanika, 12 ih je bilo protiv i dva suzdržana.  

Među onima koji su glasali protiv bili su i poslanici HDZ-a BiH i SNSD-a.

S obzirom na to da je postojala opšta, ali ne i entitetska većina glasova poslanika, predloženi zakon upućen je Kolegiju doma na usaglašavanje.

“Nemamo odluku danas. Konstatujem da Predstavnički dom PS BiH nije usvojio zakon u prvom čitanju. Ići će na usaglašavanje članova Kolegija i o tome ćemo se izjašnjavati na narednoj sjednici”, kazao je predsjedavajući Predstavničkog doma Nebojša Radmanović nakon glasanja, te je potom zaključio današnju hitnu sjednicu.

Prije glasanja o predloženom zakonu, Predstavnički dom se izjašnjavao i o zaključcima koje su tokom diskusije predložili pojedini poslanici.

Prihvaćen je zaključak koji je predložila poslanica Mira Pekić, a prema kojem se zadužuje Ministarstvo finansija i trezora u Vijeću ministara BiH da mjesečno dostavlja izvještaj Predstavničkom domu PSBiH o utrošku i namjeni budžetske rezerve namijenjene za saniranje ekonomske štete od 27.180.000 KM.

Potrebnu entitetsku podršku poslanika nije dobio zaključak, koji su predložili poslanici Aida Baručija, Jasmin Emrić, Mirjana Marinković Lepić i Damir Arnaut, a kojim se zadužuje Vijeće ministara BiH da sve ranije usvojene odluke u 2020. godini o novom zapošljavanju stavi van snage, te da se svako novo zapošljavanje vrši samo u slučaju da je to neophodno za funkcionisanje institucije koja podnese obrazložen i potkrijepljen zahtjev Vijeću ministara BiH.

Predloženi zaključak biće upućen Kolegiju doma na usaglašavanje.

Prije glasanja o zaključcima, a potom i principima Prijedloga zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu, obavljena je poslanička rasprava o ovom dokumentu.

Predsjedništvo BiH je 26. juna utvrdilo Priјеdlоg zakona o budžetu instituciја BiH i mеđunаrоdnih оbavеzа BiH zа 2020. gоdinu, sa izmjenama u tekstu Zakona o Budžetu na stranici 11 – Parlamentarna skupština BiH – Kapitalni izdaci, gdje se predloženi iznos umanjuje za 754.000 KM. Taj iznos sredstava se prebacuje u stavku na stranici 9., član 6. Zakona o Budžetu na poziciju Fonda za saniranje ekonomskih šteta.

Prethodno je Vijeće ministara BiH utvrdilo Nacrt zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH 2020. godine, kojim su uvažene okolnosti izazvane pandemijom Covida 19.

Ministarstvo finansija i trezora je, uz prihvaćene korekcije, Nacrt budžeta dostavilo Predsjedništvu BiH, nadležnom za njegovo predlaganje.

Ukupni prihodi, primici i finansiranje institucija BiH u 2020. godini iznose 996.000.000 KM, koliko iznose i ukupni rashodi, a što je u odnosu na Budžet 2019. godine više za 30.000.000 KM ili tri posto. Servisiranje vanjskog duga iznosi 807.552.931 KM i manje je za 18,2 miliona KM ili dva posto u odnosu na prethodnu godinu.

Kako je ranije saopšteno iz Vijeća ministara  BiH, tekući izdaci planirani su u iznosu od 868.345.000 KM i u odnosu na 2019. godinu manji su za 718.000 KM ili 0,1 posto.

Sredstva za saniranje ekonomskih šteta planirana su u ukupnom iznosu od 41.927.000 KM kao nova stavka u budžetu, od čega na direktnim transferima 14.747.000 KM i na tekućoj rezervi 27.180.000 KM.

Za održavanje lokalnih izbora u BiH, budžetom su planirana sredstva od 4.227.000 KM.

(Fena)