Online prikaz Nacionalnog spomenika “Nekropola stećaka Poljice-Veliko jezero”

Od petka, 10. jula, na facebook, instagram i viber mrežama Narodnog univerziteta i facebook stranici Zavičajnog muzeja, u okviru repertoara „Konjičkog kulturnog ljeta 2020“, biće predstavljen Nacionalni spomenik nekropola stećaka Poljice-Veliko jezero. Edukativni sadržaj spomenika prati i crtež akademskog grafičara Dine Džumhura.

Nalazi se u neposrednoj blizini, pored ljetnog stočarskog naselja Poljice, na planini Visočici 25 km. vazdušne linije od Konjica.. Polovinom 11. vijeka, područje planine Visočice, u župi Neretva, priključeno je bosanskoj državi. Od tada, do dolaska bana Tvrtka na vlast 1353. godine, imalo je poseban status.

Početkom 15. vijeka, došlo je do podjele na „Kraljevu zemlju” i feudalnu oblasti Kosača. Granica ovih dviju oblasti bila je rijeka Neretva.

Lokalitet Poljice – Veliko jezero nalazi se na nadmorskoj visini od 1691 m, ispod vrha Ljeljen.

Nekropola je nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. U nekropoli su 49 stećka, (33 ploče, 10 sanduka i 6 sljemnjaka). Vrlo dobro su klesani, ali su oštećeni i prevrnuti. Ukrašeno je 11 primjeraka, i to 7 ploča, 1 sanduk i 3 sljemenjaka. Ukrasi: bordura od povijene lozice s trolistovima i od kosih crta, friz od povijene vinove lozice s trolistovima, tordirana vrpca, bordura od cik-cak linija, jednostavne arkade, polumjesec i originalne predstave muškarca koji drži dijete i muškarca sa štapom, uz konja i pticu.

(NovaSloboda.ba)