Podignuta optužnica protiv Ostoje Prpoša zbog krijumčarenja migranata

Tužilac Tužilaštva BiH podigao je optužnicu protiv Ostoje Prpoša, zvanog ”Oće”, rođenog 1952. godine u Prijedoru, državljanina BiH.

Optuženi se tereti da je, radi sticanja nezakonite imovinske koristi, postupao protivno zakonima u BiH kao i člana 6. Protokola protiv krijumčarenja migranata kopnenim, morskim i vazdušnim putem kojim se dopunjuje Konvencija UN protiv transnacionalnog i organizovanog kriminala, tako što je na području Prijedora, preuzeo državljane Sirije, za koje je znao da se radio o krijumčarenim osobama, koje ne ispunjavaju uslove za zakonit boravak i kretanje u Bosni i Hercegovini, sa namjerom da ih preveze na područje Bihaća, radi daljeg odlaska prema zemljama EU, saopšteno je iz Tužilaštva BiH.

U izvršenju krivičnog djela, optuženi je otkriven i spriječen od strane policijskih pripadnika MUP-a USK Bihać, koji su zaustavili vozilo kojim je upravljao, otkrili ilegalne migrante koje su predali Službi za poslove sa strancima BiH, a od optuženog uzeli novac, koji je prethodno dobio od krijumčarenih osoba.

Optuženi se tereti da je počinio krivično djelo krijumčarenja lica iz člana 189. KZ BiH.

Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje Sudu BiH.

M. N.

(NovaSloboda.ba)