Bosna i Hercegovina i Crna Gora dobijaju “Interpret Evrope” vodiče

Dvadeset tri osobe sa područja Hercegovine i pograničnih područja Crne Gore su, u okviru projekta prekogranične saradnje „Zanimljivi muzeji – aMUSeumING“, koji finansira Evropska unija, uspješno završili obuku i položili ispit za certifikovane vodiče po “Interpret Evrope” metodologiji.

Intenzivna obuka na terenu je počela 30. juna u Herceg Novom, a završena je 8. jula u Jablanici. Obuka je uključivala praktičan i teoretski rad na planiranju i izvođenje interpretativnog vođenja, sticanje vještina prezentacije, stvaranje snažnijih uspomena i novih doživljaja posjetiteljima koji će na ovaj način stvoriti neraskidivu vezu s kulturnom i prirodnom baštinom. Obuku je implementirala certifikovana “Interpret Evrope” trenerica, a detalji obuke su koordinirani sa sjedištem u Briselu. Nakon intenzivnog rada, 23 kandidata je pristupilo i stručnom ispitu tokom koga su demonstrirali novostečena znanja kroz pismeni ispit i izvođenje interpretativnog govora. Tokom izvođenja i snimanja interpretativnog govora, kandidati su morali demonstrirati stvaranja dubljih veza između publike i predmeta ili lokaliteta.

Certifikacijom će vodiči postati konkurentniji na tržištu i povećati kvalitet svojih usluga, te mogu očekivati veći angažman od strane tursitičkih grupa, agencija kao i muzeja. Posjetioci će dobiti priliku da na novi način dožive destinaciju. Novi doživljaji će povećati zadovoljstvo posjetilaca i njihov broj u regiji.

Muzeji i lokaliteti kulturnog nasljeđa u regiji će nakon certifikovanja svojih zaposlenika i saradnika dobiti mogućnost da se snažnije uključe u rad “Interpret Evrope” evropske platforme za saradnju i razmjenu, koja je posebno fokusirana na istraživanje i obrazovanje. Ovim će muzeji dobiti priliku i za dodatnim usavršavanjem svojih usluga i povećanjem svoje vidljivosti u Europskoj uniji.

Projekat prekogranične saradnje „Zanimljivi muzeji / Amusing Museums“ (aMUSeumING) finansira Evropska unija u sklopu programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora. Projekat zajednički provode Udruženje LiNK iz Mostara u saradnji sa Nacionalnim Muzejom Crne Gore (CG) i opštinom Jablanica (BiH).

Ukupna vrijednost projekta je blizu 400.000 eura, od čega Evropska unija finansira oko 300.000 eura (84,47 posto).

(NovaSloboda.ba)