Od 16. jula ulazak u BiH iz EU i Šengenškog područja uz negativan test na koronavirus

Vijeće ministara BiH donijelo je danas Odluku o  dopuni Odluke o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu.

Dopunom Odluke omogućava se ulazak i boravak u BiH državljanima zemalja članica Evropske unije i  zemalja članica Šengenskog sporazuma, kao i strancima koji posjeduju višekratnu šengensku vizu ili vizu zemalja Evropske unije ili odgovarajuću dozvolu boravka u zemljama Evropske unije i šengenskog područja, pod uslovom da posjeduju potvrdu o negativnom testu na koronavirus, ne stariju od 48 časova od trenutka ulaska. Odluka će se primjenjivati od 16. jula.

Državljani ovih zemalja obavezni su pridržavati se i poštovati sva uputstva i naredbe nadležnih organa  BiH (epidemioloških i zdravstvenih).

Od ove odluke izuzeti su državljani Republike Hrvatske i oni ulaze u skladu sa ranije donesenom Odlukom o propisivanju dododatnih uslova za ulazak stranaca u BiH, kada im je omogućen ulazak u BiH zajedno sa državljanima Srbije i Crne Gore, saopšteno je iz VM BiH.

(NovaSloboda.ba)