Dr. Melida Hasanagić izabrana za najboljeg doktora porodične medicine u HNK-u

U sjedištu Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK-a u Mostaru, drugu godinu za redom, upriličena je dodjela priznanja najboljem doktoru i najboljem timu porodične medicine u HNK-u. Za najboljeg doktora i najbolji tim porodične medicine za 2019./2020. godinu proglašena je prim. mr. sci  Melidi Hasanagić, dr. med., specijalist porodične medicine i članice njenog tima medicinske sestre Šahzija Slipičević i Amra Đulić.

Svečanom činu uručenja priznanja, pored direktora Zavoda, Rade Bošnjaka, izabrane doktorice i njenog tima prisustvovali su, u ime direktora Doma zdravlja Stari Grad Mostar Edina Kapetanovića dr. med. spec. por. med, šefica Službe za porodičnu i opštu medicinu Selma Burić – Vejzović, dr. med. spec. por. med, pomoćnik direktora ZZO – a, Zoran Kazazić, rukovoditeljica Sektora za zdravstvo, Marija Buhač, samostalni stručni saradnik za zdravstvo Velimir Novak, voditeljica službe za bolničku zdravstvenu zaštiti mr.sc. Ana Vidačak, dr. med. spec.fizikalne medicine i rehabilitacije i rukovodilac Ureda direktora, Goran Bevanda.    

Marija Buhač, rukovoditeljica Sektora za zdravstvo, kazala je kako su ključni kriteriji po kojima je izvršen izbor najboljeg doktora ostvareni rezultati rada i zadovoljstvo osiguranih osoba, odnosno pacijenata. Sukladno rezultatima po QI (pokazatelji kvalitete) i KPI (ključni pokazatelji izvođwnja) 10 timova s područja cijelog kantona postigli su najbolje rezultate. Takođe, putem anonimne ankete, ispitano je zadovoljstvo po 100 pacijenta svakog od 10 timova s najboljim rezultatima (anketirano je ukupno 1000 osiguranika). Sublimirajući rezultate po QI, KPI i anketnim odgovorima osiguranika izabran je najbolji doktor i najbolji tim porodične medicine za 2019./2020. godinu.

Rade Bošnjak, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK.a je prim. mr.sci , Melidu Hasanagić, dr.med. specijalistu porodične medicine i članice njenog tima medicinske sestre Šahziju Slipičević i Amru Đulić proglasio najboljim doktorom i najboljim timom porodične medicine za 2019./2020. godinu, te im uručio prigodno priznanje.

Takođe, Domu zdravlja Stari grad Mostar, direktor Bošnjak uručio je novčanu nagradu u iznosu od 2.000 KM. Nagradu je, u ime direktora Doma zdravlja Stari Grad Mostar, preuzela šefica Službe za porodičnu i opću medicinu Selma Burić – Vejzović, dr. med. spec. por. med. Dodijeljenu nagradu od 2.000 KM  Dom zdravlja Stari Grad Mostar moći će utrošiti isključivo u svrhu edukacije tima porodične medicine, komeu je dodijeljeno priznanje najboljeg doktora i najboljeg tima porodične medicine u HNK-u za 2019./2020. godinu.

„Što se tiče naših ciljeva, od 2012. godine do danas, radimo na jačanju i unaprjeđenju pružanja usluga zdravstvene zaštite, što se posebno osjeća u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Jedan od strateških ciljeva, već godinama, je jačanje primarne zdravstvene zaštite i vjerujem kako će još dugo tako i ostati. Godine 2012. pokrenuli smo pet projekata i to: DRG, razvoj primarne zdravstvene zaštite, IZIS, sistem upravljanja kvalitetom i uvođenje sustava kontrolinga. Rezultatima koje smo do sada postigli, možemo biti zadovoljni. Integrirani zdravstveni informacioni sistem (IZIS) je ključni projekat za ispunjenje svih drugih projekata i okvir za postizanje integrisane zdravstvene zaštite u našem kantonu. Takođe, sistem nagradnog plaćanja koji je uveo ovaj Zavod jedinstven je u FBiH, a izbor najboljeg doktora jedna je od aktivnosti u sistemu nagradnog plaćanja. Ja vam se od srca zahvaljujem u ime osiguranika i u ime ovoga Zavoda što ste na ovome putu naši istinski partneri, jer drugačije i nije moguće postići uspjeh“, kazao je direktor Bošnjak.

Prim. mr. sci Melida Hasanagić, dr.med. specijalist porodične medicine, kojoj je uručeno priznanje za najboljeg doktora i najbolji tim porodične medicine, zahvalila se na uručenom priznanju u svoje ime i u ime svoga tima, kazavši kako joj je drago da je Zavod prepoznao važnost primarne zdravstvene zaštite, posebno porodične medicine Takođe, dr. Hasanagić je istakla kako je ovo priznanje za nju najveće i najznačajnije priznanje koje je dobila u svom radu, jer dolazi od osiguranika, kolega i Zavoda kao partnera s kojim svakodnevno surađuje.

Šefica Službe za porodičnu i opštu medicinu Selma Burić – Vejzović dr. med. spec. por. med, u ime direktora Doma zdravlja Stari Grad Mostar, dr. Edina Kapetanovića i u svoje ime, zahvalila se direktoru Bošnjaku na uručenom priznanju i dodijeljenim sredstvima, kazavši kako je ponosna na ustanovu iz koje dolazi i rezultate koje postiže, a ovo priznanje još je jedna potvrda da se rad i trud zaposlenika Doma zdravlja Stari Grad Mostar prepoznaje i vrednuje. 

(NovaSloboda.ba)