Oprema za aerodromske operatere

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o prenosu vlasništva nad osnovnim sredstvom, čime se omogućava Graničnoj policije BiH da bez naknade izvrši prenos vlasništva četiri uređaja za protivdiverzioni pregled na aerodromske operatere u BiH, u ukupnoj vrijednosti oko 9,2 miliona KM. 

Po jedan uređaj će biti prenesen u vlasništvo Međunarodnog aerodroma Banja Luka i JP međunarodni aerodromi Mostar, Sarajevo i Tuzla.

Uređaji su dio opreme koju je ranije Graničnoj policiji BiH donirala Narodna Republike Kina sa garantnim rokom od godine dana, u kome su bili obezbijeđeni besplatni servis i održavanje, a taj rok je istekao krajem novembra 2019. godine.

Prenos ove opreme u skladu je sa Programom o bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva BiH, kojim je propisano da je aerodromski operater dužan i odgovoran obezbijediti bezbjedonosnu opremu za protivdiverzioni pregled, njeno redovno održavanje, pravilnu upotrebu i servisiranje.

V. B.

(NovaSloboda.ba)