KO SDA HNK: Hitno zaustaviti skrnavljenje Starog grada u Stocu

KO SDA Hercegovačko-neretvanskog kantona najoštrije osuđuje nelegalno izvođenje radova na području nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine, na području Starog grada u Stocu i skrnavljenje ove zaštićene zone pokretanjem radova na izgradnji „prve postaje križnog puta“, čiji je investitor „Župa svetog Ilije proroka – Stolac“, stoji u današnjem saopštenju.

Pokretanju ovih protivzakonitih radova prethodila je Odluka Opštinskog vijeća Stolac da navedenom Župnom uredu proda šest lokacija po dva kvadratna metra u iznosu od 320 KM za izgradnju križnog puta, koji vodi do vrha Starog grada.

Iz KO SDA HNK-a podsjećaju da je u februaru 2020. godine Federalni građevinski inspektor naložio načelniku Stoca Stjepanu Boškoviću da ukloni ranije nelegalno izgrađeni kameni krst, kao i 14 postamenata na lokalitetu Starog grada u Stocu, što do danas nije urađeno.

KO SDA HNK-a poziva Vladu Federacije BiH da putem svojih nadležnih resornih ministarstava, prvenstveno Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Zavoda za zaštitu spomenika Federacije BiH, nadležne inspekcije, policije i tužilaštava utvrdi i pokrene odgovornost prema investitorima ovog nezakonitog projekta, te na osnovu Odluke Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika spriječi izričito zabranjenu gradnju u zabranjenom području Starog grada u Stocu.

“Zahtijevamo od Vlade HNK-a i resornog ministarstva građenja i prostornog uređenja HNK-a da poništi građevinsku dozvolu koju je na protivzakonit način izdala opština Stolac. Takođe, zahtijevamo da se ponište protivpravni pravni akti koje je izdavao  Zavod za zaštitu kulturno-istorijske baštine HNK-a,  koji su u suprotnosti sa Odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, jer su nezakonite. Upozoravamo da Odluka Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH ima snagu lex specialis i svaki drugi akt je ništavan ako je u neskladu s njom. Vlada HNK-a dužna je naložiti zakonom predviđene, neodložne mjere zaustavljanja građenja u području Starog grada u Stocu, zaštićenog nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine.

Takođe, pozivamo ured Evropske komisije u BiH da se uključi u rješavanje ovog slučaja, prvenstveno, jer je Evropska unija u periodu od 2009. godine do 2013. godine osigurala sredstva za obnovu dijela ovog nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine, koji se pokretanjem navedenih nelegalnih radova skrnavi, ugrožava i kulturno-istorijski devastira.

KO SDA HNK-a traži od svih nadležnih institucija poštivanje pozitivnih zakonskih propisa i primjenu striktne obaveze zaštite svih nacionalnih spomenika na cijelom području BiH, kao i sprečavanje njihove devastacije”, ističe se na kraju saopštenja.

(NovaSloboda.ba)