Produženo radno vrijeme fitosanitarne inspekcije za izvoz bh. voća i povrća

Republika Hrvatska udovoljila je zahtjevu Bosne i Hercegovine za produženje radnog vremena fitosanitarne inspekcije i uvela je radnu subotu u periodu intenzivnog izvoza voća i povrća iz Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.

S ciljem utvrđivanja prohodnosti pošiljaka sa voćem i povrćem i prioritetnog tretmana ovih pošiljaka, predstavnici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i Republičke uprave za inspekcijske poslove RS posjetiće 28. jula GP Stara Gradiška.

Ugovorom između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prelazima u članu 1.stav 1. tačka a) određeno je da su samo dva granična prelaza za međunarodni cestovni saobraćaj putnika i roba koji podliježu inspekcijskim kontrolama prilikom prelaza zajedničke državne granice, odnosno sa fitosanitarnom inspekcijom i to: Gradiška – Stara Gradiška i Bijača – Nova Sela.

U periodu zaključivanja Ugovora (2013.) i sve do decembra 2019. godine, bila su dovoljna ova dva granična prelaza, jer većina proizvoda voća i povrća nisu bila predmet kontrole fitosanitarne inspekcije.

Međutim, stupanjem na snagu novog zakonodavstva EU u oblasti zdravlja bilja i službenih kontrola (decembar 2019. godine) stanje se promijenilo i sada je uglavnom svo voće i povrće bh. podneblja predmet kontrole fitosanitarne inspekcije.

Radno vrijeme fitosanitarne inspekcije Republike Hrvatske je bilo od 7 do 15 sati i subota je bila neradna. Ovo je prouzrokovalo probleme izvoznicima u ovom periodu krastavca kornišona i šljive, te je Bosna i Hercegovina reagovala i Republika Hrvatska je udovoljila tom zahtjevu, saopšteno je iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

(Fena)