Promovisan 18. broj časopisa „Hercegovina“

U spomen kući Džemala Bijedića sinoć je promovisan 18. broj časopisa za kulturno i istorijsko nasljeđe „Hercegovina“.

Časopis prvi put je objavljen 1981. godine, a izdavači su bili Muzej Hercegovine Mostar, Arhiv Hercegovine Mostar i Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa Mostar. Posljednji broj prije rata objavljen je 1990. godine.

Nakon završetka posljednjeg rata, od 1998.-2003. godine nastavilo se sa objavljivanjem časopisa, koga su pripremali Muzej Hercegovine Mostar i Arhiv Hercegovine. Nakon dvobroja 15-16 iz 2003. godine, nije izašao niti jedan novi broj časopisa do 2018. godine, kada izlazi 17. broj. Zbog ogromne važnosti za kulturno-istorijsko nasljeđe, Muzej Hercegovine Mostar, Arhiv Hercegovine i Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, obnovili su rad časopisa, te je sinoć provisan 18. broj.

Promotori na promociji bili su mr. sc Faruk Taslidža, mr. sc Edim Šator i mr. sc Irma Marić.

Na web stranici Muzeja Hercegovine Mostar muzejhercegovine.com, dostupna su digitalna izdanja brojeva časopisa od 1-16, u kojima su objavljivani tekstovi vezani za društvene i humanističke nauke sa područja Hercegovine.

Na programu „Mostarskog ljeta“ večeras je izložba slika „Dragi moj Bosanac i Hercegovac probudi se“ autorice Alise Teletović, koja će biti održan u Centru za kulturu Mostar sa početkom u 20,30 sati.

(NovaSloboda.ba)