Novi kvalitetniji život djece sa poteškoćama u razvoju

Udruženje mladih „Ružičnjaka – Los Rosalesa“ Mostar je 1. juna započelo implementaciju projekta: „Servisi podrške za djecu sa teškoćama u razvoju i njihove roditelje kroz terapiju senzorne integracije/ rane intervencije i savjetodavnog kutka“.

Projekat je podržan u sklopu inicijative Stvaranje povoljnijeg okruženja za civilno društvo – EMBRACE, koji finansira Vlada Kraljevine Norveške, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

U prvom mjesecu implementacije projekta, urađeno je mapiranje i istraživanje stanja na području HNK na osnovu Upitnika za roditelje i formirana baza podataka djece sa poteškoćama kojima je potrebna pomoć.

“Stručni tim projekta koga čine terapeuti senzorne integracije i defektolog logoped napravili su bazu podataka i od mjeseca avgusta/2020.godine kreće se sa uslugama inicijalne procjene djece i terapija senzorne integracije sa istim, koje će zahvaljujući donatoru biti besplatne za 50 djece iz cijelog Hercegovačko – neretvanskog kantona, koja su obuhvaćena ovim projektom. Takođe, od avgusta krećemo i sa savjetodavnim tretmanima za roditelje ove djece, koji će, takođe, biti besplatni”, kažu iz Udruženja mladih „Ružičnjaka – Los Rosalesa“ Mostar .

Ovim projektom, Udruženje mladih „Ružičnjaka – Los Rosalesa“ će značajno doprinijeti kvalitetu života djece sa poteškoćama i uraditi još jedan korak ka inkluziji djece sa posebnim potrebama u normalne tokove života.

(NovaSloboda.ba)