Pokrenuta nabavka akumulatora za lakše kretanje oboljelih od cerebralne paralize i distrofije

Udruženje oboljelih od cerebralne paralize i distrofije BPK Goražde ulazi u proces nabavke akumulatora za elekrična kolica za svoja dva člana zahvaljujući donaciji humanitarne organizacije CARE International u BiH – Sarajevo kroz projekat: „Unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje NVO u BiH“.

Riječ je o izuzetno značajnoj nabavci za svakodnevni život osoba s invaliditetom. Zahvaljujući akumulatorima, dvije osobe koje boluju od cerebralne paralize i distrofije, moći će se nesmetano kretati i imati preduslove za dostojanstven život. 

Akumulatori za ljudsko dostojanstvo osoba s invaliditetom!

Osobe sa invaliditetom koje koriste električna kolica za kretanje cijeli život ovise o njima. Bez akumulatora koji pokreće kolica, kretanje bi im bilo onemogućeno. Zahvaljujući električnim kolicima, osobe sa invaliditetom mogu da obavljaju razne aktivnosti, vode normalne živote koliko je god to moguće i druže se s drugima. Što je najvažnije, mogu očuvati svoje ljudsko dostojanstvo. 

Za kupovinu električnih kolica/skutera moraju se sami snalaziti, jer država u ovom trenutku, ne pruža takav vid podrške. Udruženje oboljelih od cerebralne paralize i distrofije radi sve što može kako bi olakšalo njihov život i pomoglo u nabavci brojnih medicinskih i drugih potreština koje im svakodnevno trebaju.   

Osobe s invaliditetom trebaju biti tretirane kao ravnopravni članovi zajednice!

Nabavka akumulatora, dio je šire borbe Udruženja za bolji život oboljelih od cerebralne paralize i distrofije u BPK. Ovo udruženje aktivno djeluje već 24 godine, zalažući se za prava osoba sa invaliditetom, te poboljšanja njihovog statusa u društvu, kao i na upošljavanju osoba sa invaliditetom u svojoj radionici „Životna pomoć“ doo za radnu okupaciju osoba sa invaliditetom.

„Rad našeg Udruženja izuzetno je prepoznat u lokalnoj zajednici. Ali, društveno-politička situacija u BiH je takva da velik broj problema i potreba marginalizovanih grupa ne može biti riješen na lokalnom nivou. Nužno je pridobiti podršku viših nivoa vlasti kako bi se razbijali negativni stereotipi, a pozicija marginaliziranih grupa proboljšala u cjelini. Mi sanjamo Bosnu i Hercegovinu u kojoj će osobe oboljele od cerebralne paralize i distrofije, kao i svi koji danas pripadaju marginaliziranim grupama živjeti kao ravnopravni članovi zajednice i imati svoje mjesto u društvu“, izjavila je predsjednica udruženja Mirsada Ćulov.

Svi koji mogu, trebaju pomoći osobama s invaliditetom

Država i društvo trebaju da daju svoj doprinos u borbi za život dostojan čovjeka za osobe sa invaliditetom.

Uloga građana je također velika. Kupovinom bilo kojeg od proizvoda koje prave članovi Udruženja (zaštitne maske, papuče,kecelje, cekeri…), podržava se rad udruženja. Ovim pozivamo sve one koji žele pomoći osobama s cerebralnom paralizom i distrofijom u BPK, kupovinom nekog proizvoda, finansijski, volonterski ili bilo kakvim vidom podrške, da se jave Udruženju. 

(NovaSloboda.ba)