Prvi rezultati javne kampanje „Stop švercu“

Ovlašteni službenici Uprave za indirektno oporezivanje privremeno su oduzeli 8.326 kutija cigareta i 48,5 kg sitno rezanog duhana, koji su se nezakonito prodavali u Bosni i Hercegovini, čija se tržišna vrijednost procjenjuje na iznos od 50.000 KM, saopšteno je iz UIO BiH.

Ovu su prvi rezltati nedavno javno pokrenute javne kampanje „Stop švercu“, kojom je Uprava za indirektno oporezivanje pozvala sve građane u BiH da na otvorenu liniju, čiji je broj 080 02 06 07, potpuno besplatno i anonimno dojave svaki oblike nezakonite trgovine i utaju indirektnih poreza.

Ovlašteni službenici UIO iz regionalnog centra Mostar na više lokacija koje pokriva ovaj regionalni centar privremeno su oduzeli 6.531 kutija cigareta, 490 ručno punjenih cigareta i 10,5 kg rezanog duhana bez akciznih markica UIO. Ukupna tržišna vrijednost privremeno oduzete robe iznosi 34.270 KM.

Ovlašteni službenici UIO iz regionalnog centra Tuzla privremeno su oduzeli 1.118 kutija raznih cigareta (FM, King) i 11,5  kg sitno rezanog duhana, koji nisu bili na propisan način obilježeni akciznim markicama UIO. Akcizna roba koja se pokušala prometovati na nezakonit način oduzeta je na području Vlasenice. Tržišna vrijednost oduzete robe procijenjena je na 7.729 KM.

Ovlašteni službenici UIO iz regionalnog centra Sarajevo na području opštine Vogošća privremeno su oduzeli 677 kutija cigareta i 14 kilograma sitno rezanog duhana od dva lica, ukupne tržišne vrijednosti u iznosu od 5.751 KM. Navedeni akcizni proizvodi nisu bili obilježeni akciznim markicama koje izdaje UIO i za iste nije posjedovana vjerodostojna dokumentaciju o nabavci/i porijeklu,

Ovlaštena službenici UIO iz regionalnog centra Banja Luka na području Sanskog Mosta privremeno su oduzeli 13,5 kg rezanog duhana od jednog fizičkog lica. Ova akcizna roba nije bila obilježena akciznim markicama UIO, a tržišna vrijednost procjenjuje se na iznos od 2.250 KM.

Protiv lica od kojih je oduzeta akcizna roba pokrenuće se prekršajni postupci pred nadležnim sudovima. U aktivnostima na terenu ovlašteni službenici UIO su koristili specijalizovanu opremu koju je Upravi donirala Vlada SAD-a putem Programa EXBS.

“Posebnu zahvalnost izražavamo svim građanima koji su dojavili u UIO nezakonitu prodaju duvana i duhanskih prerađevin, te ohrabrujemo građane da i dalje pozivaju otvorenu liniju „Stop švercu“, čiji je broj 080 02 06 07. Svi pozivi su besplatni i potpuno anonimni”, stoji u saopštenju UIO BiH..

Prijave se mogu podlati i putem e-mail adrese: stop_svercu@uino.gov.ba

V. B.

(NovaSloboda.ba)