Fazlija Hebibović – Sjećanja: Počinje gradnja HEKOM-a i gradske magistrale, otvorena OŠ “Osman Đikić”, mostarski brigadiri na ORA Doboj-Zenica

Nastavljam serijal tekstova objavljenih u listu Politika Ekspres, čiji sam bio stalni dopisnik iz Mostara i Hercegovine od 1975. godine. Želja mi je otrgnuti od zaborava ljude i događaje, ali i mlade naraštaje podsjetiti na svu ljepotu grada na Neretvi i življenja u njemu.

Danas objavljujem tekstove iz 1977. godine – počinje izgradnja Fabrike hermetičkih kompresora i gradske magistrale, otvorena savremena zgrada OŠ “Osman Đikić”, mostarski brigadiri na ORA Doboj-Zenica.

Prvi u zemlji

U Mostaru su juče počeli radovi na izgradnji Fabrike hermetičkih komnpresora, koja predstavlja jedan od najkrupnijih  zadataka srednjoručnog plana razvoja SOUR-a “Soko”. Kompresori u mostarskoj fabrici radiće se najsavremenijom tehnologijopm u svijetu, prema licenci poznate američke firme “Tekumex”.

Ova fabrika je prva ove vrste u Jugoslaviji i treća u Evropi. a sa ovom proizvodnjom “Soko” će biti u stanju da u cijelosti zadovolji potrebe jugoslovenskih proizvođača rashladnih uređaja, bijele tehnike i aparata za domnaćinstvo. Na jugoslovensko tržište plasiraće se milion i 200 hiljada komada kompresora, a izvršena su i određena istraživanja za plasman preko granice.

Fabrika u Mostaru, čija će izgradnja trajati dvije godine, kad bude završena, zapošljavaće 750 radnika. Probna proizvodnja treba da počne početkom 1980. godine. Predračunska vrijednost investicionih ulaganja u fabriku iznosi 772 miliona dinara. (23.9.1977. godine)

Nova škola

Na području mostarske mjesne zajednice Brankovac-Carina otvorena je savremeno opremljena zgrada Osnovne škole “Osman Đikić”.

Ova škola, jedna od najsavremenijih u Republici, izgrađena je sredstvima mjesnog samodoprinosa i pomoći Skupštine opštine.

U opremanje škole veliku pomoć su dale i mostarske radne organizacije.

Osim toga, završena je i dogradnja Đačkog doma “Dule Mučibabić”, za što je investirano 680.000 dinara. Sredstva za dogradnju obezbijedili su SIZ za dječiju zaštitu i Republički SIZ za dječiju zaštitu. (15.9.1977. godine)

Počela izgradnja gradske magistrale

U Mosatru je počela izgradnja gradske magistrale.

Nova magistrala, koja će ići od ulice Matije Gupca do Čekrka, biće duga 3 kilometra i imaće dva izdvojena kolovoza.

Vrijednost građevinskih radova iznosiće 55 miliona dinara.

Radovi na novoj magistrali trebaju biti završeni do 27. jula – Dana ustanka naroda i narodnosti BiH.  (16.10.1977. godine)

Iz Mostara 320 brigadira na ORA Doboj-Zenica

Na omladinsku radnu akciju Doboj Zenica, iz Mostara kreću tri brigade sa po 107 brigadira. Odlučeno je to na sjednici Predsjedništva Opštinske konferencije SSO Mostar.

Prva brigada kreće u Žepče 1. aprila i biće sastavljena od omladine iz organizacija udruženog rada.

Druga brigada polazi na radnu akciju u julu i biće sastavljena od učesnika mostarskog skupa međuopštinskih susreta omladine i boraca Jugoslavije.

U trećoj brigadi, koja na akciju polazi u avgustu, biće studenti Univerziteta “Džemal Bijedić” i učenici mostarskih srednjih kola. (25.1.1978. godine)