CIK: Ovjera prijava još 12 stranaka za izbore u Mostaru

Nakon razmatranja Izvještaja o izvršenim provjerama političkih stranaka za učešće na Lokalnim izborima 2020. godine u Gradu Mostaru, a nakon otklanjanja nedostataka, Centralna izborna komisija BiH je na 48. (hitnoj, korespodentnoj) sjednici, održanoj danas, ovjerila još 12 političkih stranaka, dok je za tri političke stranke odbijena prijava, jer, i nakon ostavljenog roka, nisu otklonile nedostatke u prijavi, saopšteno je iz CIK-a BiH.

Nakon pravosnažnosti odluka o ovjeri, odnosno odbijanju prijava političkih subjekata, Centralna izborna komisija BiH će objaviti pregled ovjerenih političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na lokalnim izborima u Gradu Mostaru.

Rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i listi nezavisnih kandidata za učešće na lokalnim izborima u Gradu Mostaru počinje 23.08.2020. godine i traje do 01.09.2020. godine do 16 sati.

Centralna izborna komisija BiH danas je usvojila Odluku o izradi sita (alata) za izradu vodenog žiga za proizvodnju papira, koji će se koristiti pri štampanju glasačkih listića za Lokalne izbore 2020. godine.

(NovaSloboda.ba)