Prvi trening za mlade sa područja HNK-a u okviru projekta “Umjetnost demokratije”

U prostorijama Centra za kulturu u Mostaru danas započinje realizacija prvog ciklusa treninga sa mladima kao dijela projekta „Umjetnost demokratije“ za mlade Hercegovačko- neretvanskog kantona, koji se realizuje u okviru Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost.“

Na treningu će mladi imati priliku da se informišu kako da najuspešnije i najlakše zastupaju svoje interese kroz omladinski aktivizam unaprjeđujući kvalitet života mladih, kao i njihovo ostvarivanje prava i jednakih mogućnosti učešća u različitim oblastima društvenog života. Kroz interaktivne radionice, raspravljaće se i simulirati aktivnosti zagovaranja, a konačni cilj radionice je da mladi budu naučeni o mogućnostima aktivizma u lokalnim zajednicama iz kojih dolaze. Ukupno 100 mladih iz Kantona Sarajevo, Hercegovačko – neretvanskog kantona,  Bosansko podrinjskog kantona, Republike Srpske, Grad Pljevlja Crna Gora kroz treninge će biti osnaženo za rješavanje konkretnih problema s kojima se susreću mladi.

Trening provodi Udruženje Centar za razvoj omladinskog aktivizma CROA, u okviru Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost: unaprijeđenje dijaloga i društvene kohezije, u i između, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije“, koji provode UNDP, UNICEF i UNESCO, a finansira ga Fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF). Sveukupni cilj projekta je raditi na osnaživanju mladih za kreativno iskorištavanje vlastitog potencijala za pozitivne društvene promjene uz poticanje na odgovornost, uključivanje u demokratske procese te poštivanja ljudskih prava. Timovi će u saradnji sa voditeljima projekta Udruženjem Centar za razvoj omladinskog aktivizma CROA, realizovati brojne informativne, promotivne i zagovaračke aktivnosti.

(NovaSloboda.ba)