Održan okrugli sto ,,Smjernice za praćenje prava djece u osnovnoškolskom obrazovanju u Mostaru”

Centar za psihološku podršku “Sensus”, u partnerstvu sa HO Altruist, od decembra prošle do kraja avgusta ove godine implementira projekat pod nazivom ,,Jednaka prava, jednako obrazovane”, čiji je opšti cilj podrška demokratiji i rješavanje prava kroz promicanje, zaštitu i ostvarivanje dječijih prava, uz podršku civilnog društva i vladinih organizacija.

Kao završna aktivnost projekta jeste Okrugli sto, koji je održan s ciljem predstavljanja kreiranog dokumenta ,,Smjernice za praćenje prava djece u osnovnoškolskom obrazovanju u Mostaru”.

Cilj kreiranja Smjernica je poziv svim segmentima društva, vladinom i nevladinom sektoru, zajednicama, porodicama i pojedincima, školama, donosiocima odluka, u čijoj je nadležnosti direktno ili indirektno osiguranje ostvarivanja i zaštite prava djeteta. Smjernice su pripremljene da posluže kao sredstvo i vodič svim značajnim drugima koji mogu uticati na osiguravanje i zaštitu prava svakog djeteta, kako bi imalo jednakopravan pristup osnovnom obrazovanju! Smjernice bi trebale biti podsticaj i poziv da princip najboljeg interesa djeteta bude prioritet, posebno se usmjeravajući na osjetljive i ranjive grupe djece: djeca sa poteškoćama u razvoju, djeca manjina – djeca Romi, djeca u pokretu i migracijama, djeca žrtve vršnjačkog nasilja.

Ova aktivnost realizuje se u okviru jednog od 10 grantova, koji su dodijeljeni organizacijama, članicama IRIS mreže u okviru projekta ,,Promocija i zaštita prava ugrožene djece”, koji finansira Evropska unija, a implementiraju LIR CD i ASB South East Europe.

(NovaSloboda.ba)