Grad Mostar iz svog budžeta osigurao pomoć u iznosu od 1,356 651,62 KM za ublažavanje posljedica pandemije koronavirusa

Gradu Mostaru obratila su se pojedina udruženje ugostitelja, obrtnika kao i  pravnih i fizičkih osoba s ciljem dobijanja informacije hoće li i na koji način Grad Mostar pomoći da se lakše prebrode negativne posljedice uzrokovane pandemijom COVIDA 19. U proteklom periodu, a nakon donošenja Odluke o proglašenju pandemije COVIDA 19, Grad Mostar je, sukladno Odluci o načinu subvencioniranja javnih preduzeća, uplatio privrednim društvima u kojima vrši ovlasti po osnovu državnog kapitala iznos od 944.500 KM, saopšteno je iz Ureda za odnose s javnošću Gradske uprave Mostar.

Takođe, Grad Mostar je, sukladno Odluci o oslobađanju od plaćanja zakupnine i komunalne naknade, za period od 1.4.2020. do 31.5.2020., oslobodio obaveze 2.258 komitenata  za plaćanje komunalne naknade u ukupnom iznosu od 328.221,12 KM.

Grad Mostar je, sukladno navedenoj Odluci, oslobodio i zakupce poslovnih prostora u vlasništvu Grada Mostara za 4. i 5 mjesec 2020. godine u ukupnom iznosu od 83.930, 50 KM.

Ukupno, sva pomoć iznosi 1. 356 651,62 KM.

Grad Mostar dobio je ponovo zahtjeve za oslobađanje od zakupnine pravnih i fizičkih osoba koji djelatnost obavljanju u gradskim i ostalim poslovnim prostorima i zahtjev za oslobađanje od komunalne naknade do kraja kalendarske godine, a  o čemu je već raspravljao Kolegij gradonačelnika. Nakon što se izvrši analize prihoda od strane Odjela za finansije i nekretnine, pripremiće se i odgovarajuća Odluka.

Osnovni kriterij prilikom izrade te Odluke, kako se navodi, biće da su svi podnosioci zahtjeva izmirili obaveze prema Gradu Mostaru s datumom 31.12.2019 godine.

Grad Mostar do sada nije dobio nikakva finansijska sredstva od viših nivoa vlasti po osnovu Covida zakona. Kada i ako dobije odgovarajuća sredstva koja pripadaju jedinici lokalne samouprave, Grad Mostar napraviće kriterije o njihovoj raspodjeli i dodijeliti ih onim pravnim i fizičkim osobama čiji je rad bio zabranjen za vrijeme pandemije, ili koji se nakon njezina prestanka, nalaze u teškoj ekonomskoj situaciji.

(NovaSloboda.ba)