Glavna tužiteljica održala sastanak Udarne grupe za borbu protiv terorizma

U Tužlaštvu Bosne i Hercegovine održan je sastanak Udarne grupe za borbu protiv terorizma i sprječavanje opasnosti od terorizma, kojim je predsjedavala glavna tužiteljica Gordana Tadić.

Na sastanku su učestvovali glavni tužioci sa nivoa entiteta, ministar bezbjednosti BiH, te direktori i visoki dužnosnici policijskih i bezbjedonosnih institucija i agencija sa nivoa Bosne i Hercegovine, oba entiteta i Brčko Distrikta BiH, kao i drugih institucija uključenih u rad Udarne grupe.

Glavna tužiteljica Tadić, upoznala je učesnike sastanka da je Tužilaštvo BiH u ovoj godini, u kratkom periodu od samo nekoliko  mjeseci nakon izručenja u BiH koncem prošle godine, podiglo optužnice za 7 osoba koje se terete za krivična djela terorizma i učestvovanja na stranim ratištima, od čega su dvojica optuženih neposredno nakon optuženja, sporazumno priznali krivicu i izrečene su im pravosnažćne presude.

Zastoja u procesuiranju ovih predmeta nije bilo za vrijeme pandemije Covid 19, te su redovito realizovane aktivnosti koje su se odnosile na podizanje optužnica, produženje pritvora i druge aktivnosti u ovim predmetima.

Do sada su zbog krivičnih djela povezanih sa učestvovanjem na stranim ratištima podignute optužnice protiv 32 osobe, od toga su optužnice protiv 10 osoba, podignute u prošloj i ovoj godini. Trenutno je 5 predmeta u fazi suđenja.

Bitno je istaći da u predmetima za terorizam povezanim sa učestvovanjem na stranim ratištima u Siriji, nije bila niti jedna oslobađajuća presuda, a do sada su pravosnažćno izrečene zatvorske kazne u trajanju od oko 60 godina. Za sve optužnice za krivična djela povezana sa terorizmom, izrečene su zatvorske kazne u trajanju od oko 160 godina zatvora.

Tužioci Odsjeka za terorizam Tužilaštva BiH aktivno učetvuju u međunarodnim operacijama i imaju dobru saradnju sa partnerskim zemljama u borbi protiv opasnosti od terorizma, koji predstavlja opasnost na globalnom planu.

Takođe, tužilaštvo, zajedno sa partnerskim institucijama i agencijama, radi na više istraga povezanih sa krivičnim djelima terorizma, među kojima su i istrage koje se odnose na krivična djela povezana sa krijumčarenjem ilegalnih migranata, što zahtjeva posebnu pažnju nadležnih institucija.

Na sastanku Udarne grupe, predstavnici policijskih i policijskih institucija i agencija, prezentirali su rad i aktivnosti institucija iz kojih dolaze, a razgovarano je o smjeru djelovanja u borbi protiv terorizma i opasnosti od terorizma u narednom periodu.

Na sastanku je zaključeno da se dobra saradnja i razmjena informacija između institucija u Bosni i Hercegovini, kao i na međunarodnom planu, mora nastaviti razvijati u budućnosti, na operativnom nivou u cilju prevencije i blagovremenog spriječavanja opasnosti od terorizma, kao i jačati rad svake institucije u okviru svoje nadležnosti, u cilju prikupljanja dokaza i procesuiranja ovih krivičnih djela, saopšteno je iz Tužilaštva BiH.

M. N.

(NovaSloboda.ba)