HNK: Za projekte koji se sufinansiraju iz vodnih naknada više od 3.500.000 KM

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona, na sinoć održanoj sjednici, usvojila je Zaključak o usklađivanju rashoda s prihodima i Operativni plan za period od 1.8. do 31.8.2020. godine, saopšteno je iz Vlade HNK-a.

Vlada je, takođe, usvojila Izvještaj o izvršenju budžeta HNK-a za period od 1.1. do 30.6.2020. godine i Izvještaj o izvršenju tekuće rezerve za periodod 1.1. do 30.6.2020. godine. Tokom rasprave, konstatovano je da je zbog novonastalih okolnosti pojavom koronavirusa došlo do značajnog pada prihoda u odnosu na isti period prošle godine i to za 6,74 posto, odnosno 7.928.605,15 KM.

Vlada je razmotrila Informaciju o preduzetim aktivnostima sukladno Zaključku Vlade HNk-a u vezi s pokretanjem postupka kolektivnog pregovaranja i zaključivanja Kolektivnog ugovora s Nezavisnim sindikatom zaposlenika Sveučilišne kliničke bolnice Mostar.

Budući da se radi o Ugovoru koji definiše prava i obaveze više hiljada zaposlenika u zdravstvu zaključeno je da se, a prije utvrđivanja konačnog prijedloga, obavi razgovor s menadžmentom i osnivačima zdravstvenih ustanova, kako bi se zajednički utvrdio prijedlog koji će Nezavisnom sindikatu zaposlenika Sveučilišne kliničke bolnice Mostar biti dostavljen do 14. septembra 2020. godine.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju privrednog razvoja HNk-a,Vlada je, na prijedlog Ministarstva privrede, donijela Odluku o dodjeli koncesija za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prenosa i distribuiranja električne energije za elektroenergetski objekat solarne fotonaponske elektrane  u opštini Stolac.

Vlada je, takođe, usvojila Odluku o usvajanju Godišnjeg plana za 2020. godinu provođenja Programa razvoja male privrede HNK-a 2016.-2020. godina i Strategije razvoja malog i srednjeg preduzetništva u HNK-u 2012.-2020. godina. S obzirom na stanje nastalo početkom 2020. godine, uzrokovano pandemijom koronavirusa, te uvođenjem ograničavajućih mjera na području HNK-a, evidentno je smanjenje privrednih aktivnosti zbog prestanka rada velikog broja privrednih subjekata. Shodno tome, neki od nosilaca programiranja razvoja male privrede s područja HNK-a, imaju značajno umanjenu prihodovnu stranu, zbog čega su morali redukovati svoje planove razvoja.

S ciljem podrške privredi, koja zbog pandemije koronavirusa trpi ogromne posljedice, Vlada je, na prijedlog Ministarstva privrede, usvojila Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva privrede s pozicije ”Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima” u iznosu od 1.000.000 KM. Ministarstvo privrede će raspisati Javni poziv s kriterijima raspodjele za odabir korisnika ovih sredstava, a biće objavljen u dnevnim novinama, te službenim stranicama Ministarstva i Vlade HNK-a.

Vlada je usvojila i Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede utvrđenih budžetom HNK-a za 2020. godinu s pozicije „Namjenska sredstva vodnih naknada“ za 2020. za novoplanirane projekte u ukupnom iznosu od 3.603.993,18 KM.

Vlada je, takođe, usvojila Odluku o davanju saglasnosti na Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj Ustanove „Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba“ Stolac za period od 1. januara do 30. juna 2020. godine, koje je prethodno usvojilo Upravno vijeće Ustanove. Nikica Markić, direktor Ustanove zahvalio je resornom Ministarstvu i Vladi na snažnoj podršci, istakavši kako je Ustanova u prvoj polovini 2020. godine pružila smještaj za 150 korisnika. Takođe je naglasio kako je svim korisnicima smještenim u Ustanovi osigurana cjelodnevna zdravstvena zaštita, te redovni pregledi psihijatra, neuropsihijatra i ljekara opšte prakse.

Vlada je, takođe, donijela Odluku o odobravanju jednokratnih novčanih pomoći s pozicije Ministarstva za pitanja boraca za pokrivanje troškova liječenja u iznosu od 1250,00 KM.

(NovaSloboda.ba)