Interventno servisiranje rate EBRD-ovog kredita za BHANSA-u

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i transporta BiH, usvojio je Informaciju u vezi sa zahtjevom Agencije za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi Bosne i Hercegovine za obezbjeđenje sredstava za plaćanje jedne rate po EBRD kreditu 35288.

U Informaciji se navodi da su proglašenje stanja prirodne ili druge nesreće na području BiH 17. 3. 2020. godine i širenje pandemije Covida -9 doveli do pada vazdušnoj saobraćaja  iznad teritorije BiH više od 90 posto i potpunog prestanka priliva sredstava iz redovnih izvora prihoda Agencije, što za posljedicu ima nemogućnost obezbjeđenja sredstava za otplatu rate EBRD-ovog kredita.

Ministarstvo finansija i trezora BiH zaduženo je da sa računa za interventno servisiranje duga obezbijedi sredstva i izvrši servisiranje po osnovu ovog EBRD-ovog kredita, koji dospijeva u septembru 2020. godine, i to u ukupnom iznosu od 764.509,84 evra, odnosno 1.495.251,28 KM, što uključuje obaveze po osnovu glavnice i kamate te bankarske troškove koji će biti naknadno obračunati.

Prethodno će Ministarstvo finansija i trezora i Agencija za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi BiH zaključiti sporazum, kojim će biti regulisani rok i način povrata sredstava po osnovu ovog EBRD-ovog kredita.

V. B.

(NovaSloboda.ba)