Iz stare štampe: Baba-Beširova džamija, 1903. godie

U časopisu Nada iz 1903. godine objavljena je grafika  Balinovac, Baba-Beširova džamija

Grafiku pod naslovom Balinovac, Baba-Beširova džamija, iz 1903. godine napravio je njemački slikar Leo Arndt.

U Sarajevu 1900. godine Leo Arndt, njegov brat Ewald Arnd Čeplin, slovenačka slikarica, koja je djelovala u Sarajevu Ivana Kobilca, i austrijsko-njemački slikar Maximilian Liebenwein osnivaju

Sarajevski Malerclub (Sarajevski slikarski klub), čime su stvorene pretpostavke za organizovanje izložbi i razvoj likovnih umjetnosti. Svi ti slikari su znatan dio svog života djelovali u Sarajevu.

Leo Arndt je inspiraciju za njegove vedute pronalazio u vrućim, uskim, kamenim kaldrmama Mostara, te divnim arhitektonskim zidnim objektima ovog grada, kao i u brzim potocima, koji uvijek nađu naĉin da se probiju kroz mostarski krš.

Zahvaljujući tome, u situaciji smo da pogledamo izgled Baba Beširove džamije na Balinovcu, u Mostaru, 1903. godine.

Jedna od mostarskih mahala nosila je ime Baba Beširova. Ta mahala je nastala u drugoj polovini 16. vijeka i to oko tada izgrađene Baba Beširove džamije, a ime je dobila po njenom osnivaču Baba Beširagi, komandantu jednog odreda turske plaćene vojske. Mahala se protezala od džamije na Balinovcu, a njena krajnja tačka bila je Ćatića kula, poslije koje se prostire Bakamovića imanje do Bakšima, a dalje su počinjali Ilići.

Fotografija: Balinovac, Baba Beširova džamija, Arndt, 1903. godine

Priredili: Armin Džabirov, Smail Špago/ Tibor Vrančić

(NovaSloboda.ba)