Pretres u prihvatnom centru za migrante – Izrečene mjere protjerivanja

Uprava policije Ministarstva unutarnjih poslova Kantona Sarajevo i Služba za poslove sa strancima BiH danas su u ranim jutarnjim satima realizovali  zajedničku akciju u privremenom prihvatnom centru za migrante u Blažuju.

Na osnovu prethodno pribavljene Naredbe Opštinskog suda u Sarajevu, izvršen je pregled i pretres prostorija i osoba s ciljem pronalaska predmeta i osoba koji se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnih djela.

U centru je zatečeno oko 1.500 osoba, te su pronađene tri bezbjedonosno interesantne osobe koje se dovode u vezu sa izvršenjem više krivičnih djela.

Tim osobama je izrečena mjera protjerivanja iz Bosne i Hercegovine i stavljeni su pod nadzor u Imigracioni centar Službe za poslove sa strancima, a radi se o jednom državljaninu Alžira i dva državljanina Maroka.

Služba za poslove sa strancima provodi dalje mjere i radnje iz svoje nadležnosti na njihovom udaljenju iz Bosne i Hercegovine.

Takođe, nakon provedenog postupka, izrečena je mjera protjerivanja za 15 migranata, od kojih su četiri državljana Afganistana, tri državljana Pakistana, tri državljana Indije, dva državljana Alžira, jedan državljanin Maroka, jedan državljanin Gvineje i jedan državljanin Irana, kojima je određena mjera stavljanja pod nadzor u Imigracioni centar, ili ograničenjem kretanja na određenom mjestu.

Radi se o osobama za koje su pronađeni materijalni dokazi o njihovom identitetu, te drugi dokazi koji se mogu koristiti u postupku readmisije i njihovog udaljenja iz Bosne i Hercegovine.

Služba za poslove sa strancima u saradnji sa nadležnim policijskim agencijama će i tokom narednog perioda nastaviti sa aktivnostima pojačane kontrole kretanja stranaca, kao i kontrole pravnih i fizičkih lica koji pružaju usluge smještaja strancima, te preduzimati sve neophodne operativne i druge zakonom propisane aktivnosti prema svim stranim državljanima koji na bilo koji način mogu predstavljati prijetnju sigurnosnom sistemu Bosne i Hercegovine, saopšteno je iz te službe.

(Fena)