Krizni Štab zatražio proglašenje stanja prirodne i druge nesreće na području HNK-a

Krizni štab Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK-a  danas je održao sastanak, na kome je razmatrano epidemiološko stanje u kantonu, nakon čega je zatraženo da se na području HNK-a predloži proglašenje stanja prirodne i druge nesreće.

Krizni Štab Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog

kantona, u cilju daljeg praćenja situacije i preduzimanja mjera radi sprječavanja i ranog

otkrivanja slučaja bolesti izazvarre novim koronavirusom, na današnjoj sjednici  sjednici

donio je sljedeće zaključke:

1. Sve važeće Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva u potpunosti se primjjenjuju na teritoriji Hercegovačko-neretvanskog kantona.

2. Epidemiološka situacija u Hercegovačko-neretvanskom kantonu se usložnjava i broj oboljelih od COVID-l9 je u porastu.

3. Evidentno je kršenje i nepoštivanje propisanih mjera i preporuka od strane Kriznog štaba

Federalnog ministarstva zdravstva i Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK-a i pored stalnog pozivanjai apelovanja na poštivanje istih.

4. Nadzor od strane nadležnih tijela i inspekcija nad poštivanjem naloženih mjera i preporuka u potpunosti je izostao.

5. Uvažavajući navedeno, Krizni štab Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK-a traži proglašenje stanja prirodne i druge nesreće radi pogoršane epidemiološke situacije prouzrokovane širenjem bolesti C OVID – 1 9 u Hercegovačko -neretvanskom kantonu.

6. Nalaže se Zavodu za javno zdravstvo HNK-a  da pripremi sveobuhvatnu informaciju o trenutnoj epidemiološkoj situaciji, na osnovu koje će se zatražiti proglaženje stanja prirodne i druge nesreće na području HNK-a.

7. Ovaj Zakllučak dostaviće se Kantonalnom štabu civilne zaštite koji je, sukladno članu 27. stav 1. alineja 8. Zakona o zaštiti ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (,,Službene novine FBiH” broj: 39103, 22106 i 43110) ovlašten podnijeti prijedlog za

proglašavanje prirodne i druge nesreće na području kantona Vladi HNK-a.

8. Krizni štab Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK-a naglašava da je zaštita od zaraznih bolesti dužnost jedinica lokalne samouprave-opština:gradova, kantona i Federacije, zdravstvenih ustanova, zavoda zdravstvenog osiguranja, nosilaca privatne prakse, privrednih društava i drugih pravnih i fizičkih osoba i ne preduzimanje mjera propisanih Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (,,Službene novine FBiH” broj 29105) kažnjivo je sukladno navedenom Zakonu.

9. Naprijed navedeni zaključci stupaju na snagu odmah.

(NovaSloboda.ba)