Pravdić: Rekonstrukcija tunela Crnaja nije se mogla više odgađati, vozila ne bi trebala čekati

Zbog posljedica pandemije Covid-19, umanjenih prihoda JP Ceste FBiH za 10 miliona KM, činjenice da do kraja naredne godine JP Ceste moraju implementirati kredit Svjetske banke i Evropske investicijske banke, a i zbog činjenice da autocesta na koridoru V-c vjerovatno  neće biti sagrađena u skorom periodu,te lošeg trenutnog stanja tunela, postalo je neminovno da se krene sa rekonstrukcijom tunela Crnaja po postojećem ugovoru, koji je potpisan i za koji je osigurana građevinska dozvola, izjavio je za Fenu direktor JP Ceste FBiH Ljubo Pravdić.

Pojašnjavajući odluku Federalne vlade o početku radova na obnovi jednog od ključnih tunela na magistralnoj cesti Sarajevo-Mostar, Pravdić je kazao da je posebna studija pokazala da bi privremeno alternativno rješenje odvijanja saobraćaja koštalo oko 8 miliona KM, da bi uključivalo velike uspone i da se u takvim uslovima teški saobraćaj ne bi mogao odvijati. Zbog svega toga i naprijed pojašnjenih razloga, odlučeno je da se krene u rekonstrukciju prema postojećem ugovoru.

Javno preduzeće Ceste je početkom ove sedmice održalo sastanak sa izvođačem radova, projektantima i nadzorom, gdje je zaključeno da će u narednih 10 dana izvođač radova podnijeti zahtjev za početak radova, nakon čega će ići mobilizacija gradilišta, a da će od Federalnog ministarstva saobraćaja i komunikacija tražiti odobrenje za izmjenu režima saobraćaja.

“Prema postojećem ugovoru, te obzirom da nemamo opciju nikakvog obilaska, za vrijeme rekonstrukcije tunela predviđeno je  da se sav saobraćj odvija naizmjenično jednom saobraćajnom trakom”, ističe Pravdić.

U jeku građevinske i turističke sezone, urađena je simulacija radova sa regulacijom saobraćaja i odvijanja jednom saobraćajnom trakom, uključujući nakupljanje i propuštanje vozila. Posmatran je period od 7 do 13 sati, kada je mjeren saobraćaj, koji je naizmjenično propuštan kroz tunel uz pomoć semafora.

“Simulacija je pokazala da ukoliko neka vozila budu čekala na drugi interval, ukupno čekanje može iznositi 18 minuta. Ako bi se desilo da se saobraćaj nakuplja na nekom drugom mjestu, pa posljedično tome dođe do nakupljanja i na tunelu, naša pretpostavka na osnovu simulacije je da maksimalno čekanje ne bi trebalo premašivati dužinu tri intervala, odnosno ukupno 30 minuta”, pojašnjava direktor Cesta FBiH.

Što se tiče alternativnih pravaca, mogu se koristiti druge magistralne ceste, od Lašve do  Nević Polje preko Bugojna, Kupresa, Tomislavgrada do Mostara. Također cestom M 16.4 Jablanica-Bugojno njim mogu saobraćati vozila maksimalne nosivosti do 7,5 t, a tu je i pravac Sarajevo –Foča-Trebinje.

Radovi na rekonstrukciji tunela Crnaja bi trebali započeti do kraja septembra odnosno kada se pribave saglasnosti za izmjenu režima saobraćaja. Prvo će se početi sa radovima na lijevoj strani tunela, pravac Sarajevo – Mostar, uz primjenu izmjenjenog režima saobraćaja naizmjenično jednom saobraćajnom trakom kroz tunel.

Završetak prve faze je planiran do januara 2021. godine. U drugoj fazi će se saobraćaj prebaciti na dio, koji će biti završen i asfaltiran u prvoj fazi tj .lijeva strana u pravcu Sarajevo-Mostar , kako bi se izvodili radovi na  desnoj  strani u pravcu Mostara. Završetak te faze  skupa za zidovima koji su visoki 2,5 metra u tunelu, skupa sa podnožnim svodom kolektorom hidroizolacijom, planiran je u maju sljedeće godine, kako bi tokom ljetnog perioda građevinske i turističke sezone, pa sve do septembra, saobraćaj bio pušten dvosmjerno kroz tunel. U septembru bi radovi ponovo započeli, bila bi završena hidroizolacija u svodu tunela, torkret beton, osvjetljenje i asfalterski radovi, kako bi se, zaključno sa zimom, ovaj projekat trebao okončati. Potrebno je napomenuti da je ugovor potpisan 18.6.2019. godina sa JV u sastavu HP Investing d.o.o. Mostar i Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo, koji su trenutno među najboljim kompanijama za radove na tunelima u našem okruženju, tako da  Cestama FBiH ne očekuju nikakve propuste niti probleme od strane izvođača.

“Obzirom da je tunel rađen 50.ih godina proslog vijeka i da je njegovo stanje takvo da je rekonstrukcija neophodna radi bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju, još jednom apelujemo na sve učesnike u saobraćaju na maksimalno strpljenje. JP Ceste će, skupa sa izvođačem, preduzeti sve što je u našoj mogućnosti da se radovi što prije i što kvalitetnije završe. Režim saobraćaja će biti takav da će izvođač tražiti da se naizmjenični saobraćaj odvija od pet sati ujutro do ponoći s tim da će, osim semafora, biti prisutni i radnici zaduženi za manualno preusmjerenje. Od ponoći do 5 sati ujutro predviđa se totalna obustava saobraćaja izuzev vozila hitne pomoći koje bi u pratnji izvođača bili pušteni kroz tunel. Nadamo se da će se ova naša predviđanja ostvariti i da ćemo svi skupa završiti ovaj jako zahtjevan projekat, čime ćemo svim učesnicima u saobraćju ponuditi veću bezbjednost u saobraćaju na magistralnom pravcu Sarajevo–Mostar”, zaključuje Pravdić.

(Fena)