Građani podnijeli krivične prijave protiv Bešlića, Čuljka i Šarića

Predstavnik stanara Bijelog Brijega Mario Ćosić danas je podnio krivičnu prijavu protiv mostarskog gradonačelnika Ljube Bešlića, šefa Službe za građevinske propise Zdravka Čuljka, te urbanističko-građevinskog inspektora Nebojše Šarića, zbog ilegalne gradnje u svom naselju, koja ni nakon svih zakonski raspoloživih aktivnosti nije zaustavljena, navodi  se u krivičnoj prijavi.

Bešlića smatramo najodgovornijim, budući da je potpisnik građevinske i urbanističke saglasnosti na mjestu gdje regulacionim planom gradnja uopšte nije dozvoljena, Čuljka jer je potpisnik urbanističko-tehničkih uslovaa na mjestu gdje gradnja nije dozvoljena, a što obojica odlično znaju. Objekat od 6 spratova nikao je na mjestu prizemnice, koja je srušena, dok je po postojećim planovima bila moguća samo manja rekonstrukcija. Treći, a ne i najmanje važan u lancu odgovornosti je inspektor Šarić, koji je izlazio na teren, a propustio utvrditi sve propuste koje su prilikom gradnje napravili investitori.

Razlog podnošenja krivičneene prijave, a što smo navedeno u krivičnoj prijavi je kršenje pravila i propisa, izdavanje dozvola na mjestu nedozvoljenom za gradnju, te na kraju nepreduzimanja radnji da se ilegalno građeno spriječi (Nebojša Šarić).

„Navedene osobe su izdale nezakonite dozvole, pogodujući isključivo investitoru Joks d.o.o zastupanog po direktoru Robert Ivanković kod izgradnje stambenog poslovnog objekta, kršeći zakone i regulacioni plan na štetu vlastitih građana, koje su izostavili iz procesa izdavanja dozvola. Nadalje, postupajući urbanističko-građevinski inspektor, iako je zakonski morao, nije stavio van prometa nezakonitu urbanističku saglasnost. Urbanističko-građevinski inspektor nije niti utvrdio da se investitor nije držao urbanističko tehničkih uvjeta, kao i linije prizemlja kod izgradnje stambenog poslovnog objekta“, navodi se, između ostalog, u prijavi.

Podsjećamo da na lokaciji označenoj kao k.č. 2562/5 (nova k.č. 1439 i k.č. 1438/1) k.o. Mostar (Mostar II) u Ulici Kneza Mislava Bijeli Brijeg sa postojećim individualno-stambenim objektom, katnosti P, površine u osnovi 131,30 m2, nije planirana izgradnja novog objekta, pa tako ni izgradnja „kolektivno stambenog poslovnog objekta“.

Uz krivičnu prijavu prilažemo i obimnu dokumentaciju, izvod iz regulacionog plana, dopise Ministarstva građenja HNK-a, koje je vratilo Gradskoj upravi Mostara dozvole na preispitivanje, te utvrdilo da je na Bijelom Brijegu kršen zakon.

Inače, kvalitet života stanara Bijelog Brijega debelo je narušen, a samim time mnogi, koji imaju gdje i preseljavaju. Megalomanski objekat zatvorio je svjetlost, suzio ulicu na uličicu, a zbog svakodnevne buke i zatvaranja ulice pozivaju i policiju.

„Nade polažemo u Tužilaštvo, da utvrdi ko je i kako, te zbog čega izdavao protivzakonite i protivpropisne dozvole, na osnovu kojih se zablokirano naše naselje“, navodi Čosić u obrazloženju podnesene krivične prijave.

(NovaSloboda.ba)