Platforma za progres: Uvedimo digitalno praćenje finansijskih tokova u opštinske administracije

Dosadašnja praksa transparetnosti upravljanja javnim finansijama rezultirala je neblagovremenim i nepreciznim informacijama, nedovoljnom transparentnošću, te činjenicom da opštinske i gradske administracije ne pružaju kvalitetne i razumljive informacije svojim građanima i poreskim obveznicima. Ovakav način rada omogućio je da nemamo kvalitetnu osnovu za donošenje odluka, kvalitetna rješenja problema, ali ni mogućnost učestvovanja javnosti i zainteresovanih u procese za donošenje odluka u lokalnoj zajednici. Isto tako, dosadašnji rad uveliko sprječava donatore, koji žele da doniraju, a koji imaju jasna pravila, da se aktivnije uključe u progres lokalnih zajednica, stoji u saopštenju Platforme za progres.

Četiri kandidata za načenike/gradonačelnike Platforme za progres: Edin Bunda (Ilidža), Sanel Šarić (Novo Sarajevo), Nejira Sarajlić (Stari Grad Sarajevo) i Mirsad Kečanović (Bihać) se zalažu za uvođenje sistema  digitalnog praćenja finasijskih tokova u općinske administracije, na način da se pomoću adekvatnog softverskog rješenja uvede automatizirana kontrola svih finansijskih procesa u poslovanju opštine.

To praktično znači, navodi se u saopštenju, da bi svaki građanin ili institucija,  putem  jednostavne besplatne aplikacije, imali pristup finansijskim tokovima opštine, na način da bi se svakodnevno moglo pratiti da li se sve finansijske radnje izvršavaju u skladu sa usvojenim budžetom i drugim normama, ali i svaka druga promjena koja potencijalno može da bude sumnjiva, netransparentna ili nezakonita.

Novi obrazac upravljanja lokalnom samoupravom, stav je Platforme za progres, treba da sadrži koncept proaktivnog obavještavanja građana, na način da organi uprave zajedno sa vijećnicima budu dužni i odgovorni da pružaju kvalitetne, dovoljno detaljne i razumljive informacije svima. Takođe, ovom metodom, bi se omogućila pravovremena reakcija ukoliko nešto nije u skladu sa usvojenim strategijama i planovima, prije nego nastane nenadoknadiva šteta, što je do sada bio slučaj.

Ovim bi se stvorila osnova za kvalitetno poređenje rezultata rada između opština, kako unutar tako i van zemlje, što bi nas dovelo u poziciju da učimo i mnogo brže napredujemo nego do sada.

“Za uspješnu realizaciju našeg prijedloga, potrebno je usvojiti novi ili eventualno dopuniti postojeći Pravilnik o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u FBiH, a trenutni zakonodavni okvir iz oblasti lokalne samouprave ne sprječava realizaciju naših zamišljenih aktivnosti, niti su potrebna velika finansijska sredstva! Javno se  obavezujemo da ćemo izraditi i uvesti softversko rješenje u prvoj godini mandata, a garantujemo transparentnost trošenja budžeta u jedinicama lokalne samouprave u kojima budemo izabrani!, navodi se na kraju saopštenja Platforme za progres.

(NovaSloboda.ba)