Usvojena Revidirana državna strategija za rad na predmetima ratnih zločina

Na današnjoj vanredna 29. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, a nakon dvije godine neusvajanja i nebrojnog puta urgiranja od strane Ministarstva pravde BiH, usvojena je Revidirana državna strategija za rad na predmetima ratnih zločina.

Ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša izjavio da je Revidirana državna strategija za rad na predmetima ratnih zločina usvojena u izvornom tekstu, koji je bio upućivan i prije dvije godine zajedno sa Aneksom B, a koji je sačinjen kao rezultat dijaloga i kompromisa svih strana uz svesrdnu pomoć međunarodne zajednice, a posebno Delegacije Evropske unije.

Aneksom B se preciziraju dijelovi Strategije koji se odnose na predmete protiv lica sa A-liste Pravila puta, regionalna saradnja i način rada i sastav Nadzornog tijela, a za koje je cijenjeno da je nužno bilo dodatno definirati.

„Još jednom ističemo da je cilj Revidirane strategije da kroz predviđene adekvatne mehanizme unaprijedi procesuiranje predmeta ratnih zločina u sudovima i tužilaštvima u BiH, posebno kroz odgovarajuću raspodjelu predmeta ratnih zločina između pravosuđa na nivou BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH, te prije svega osigura efikasnije procesuiranje najsloženijih i najprioritetnijih predmeta ratnih zločina u postavljenim rokovima, te da je na izradi Revidirane strategije radila Radna grupa, koju su činili stručnjaci sa svih nivoa vlasti, te predstavnici Misije OSCE i drugi“, navodi se u saopštenju Ministarstva pravde BiH.

(NovaSloboda.ba)