ZZO HNK-a pokreće Farmakološko savjetovalište

U svrhu povećanja zadovoljstva osiguranika, racionalizacije farmakoterapije i poboljšanja ukupnih rezultata liječenja, Zavod zdravstvenog osiguranja HNK-a, od 1. oktobra, pokreće online Farmakološko savjetovalište, namijenjeno ljekarima primarne zaštite, saopšteno je iz ZZO HNK-a.

Već ranije, Zavod je uveo više zaštitnih mehanizama kroz Integrisani zdravstveni informaconi sistem (IZIS), kontinuirano organizuje radionice u domovima zdravlja i objavljuje stručne članke na temu polipragmazije.

Uz pomoć online Farmakološkog savjetovališta, ljekari primarne zdravstvene zaštite će, u slučaju nedoumica vezanih za farmakoterapiju, moći putem maila kontaktirati Farmakološko savjetovalište, gdje će klinički farmakolog procijeniti slučaj, te će, u roku od maksimalno sedam dana, ljekar na svoj mail dobiti stručno mišljenje na postavljeno pitanje.

Ključni razlozi zbog kojih Zavod pokreće farmakološko savjetovalište je problem polipragmazije i moderne farmakoterapije, koja vrlo često zahtijeva primjenu većeg broja različitih lijekova kod jednog pacijenta. Polipragmazija uključuje primjenu pet ili više različitih lijekova kod istog pacijenta. Ona u sebi nosi povećan rizik od pojave interakcija između lijekova, odnosno nuspojava terapije, koje u manjoj ili većoj mjeri ugrožavaju zdravstveno stanje pacijenata, posebno pacijenata starije životne dobi koji, radi više hroničnih bolest, zahtijevaju i obimniju farmakoterapiju. Tokom 2019. godine procjenjuje se kako je od ukupnog broja osiguranika koji su preuzimali terapiju preko Pozitivne liste lijekova HNK-q, čak njih 9 posto koristilo pet ili više lijekova za hronične bolesti.

Prema podacima iz 1991.godine, 6,5 posto populacije u Bosni i Hercegovini imalo je 65 ili više godina starosti, a taj broj je narastao  na 14.2 posto  do 2013.godine. Projekcije Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) ukazuju kako će do 2050. više od  40 posto, stanovnika BiH imati 60 ili više godina, zajedno sa svim socijalnim, zdravstvenim, ekonomskim konsekvencama ovog procesa za društvo u cjelini.

(NovaSloboda.ba)