Ponovljene tarifne kvote šećera za prearad u BiH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Odluku o ponavljanju količina tarifnih kvota u 2020. godini, koje se odnose na uvoz 50.000 tona šećera od šećerne trske u čvrstom stanju i sirovog šećera za rafiniranje.

U skladu sa Zakonom o carinskoj tarifi, Vijeće ministara BiH je izašlo u susret zahtjevima domaćeg proizvođača, koji će uvezeni šećer koristiti za preradu na kapacitetima instalisanim u Bosni i Hercegovini.

V. B.

(NovaSloboda.ba)