Iz stare štampe: Vatrogasno društvo Mostar

Vatrogasno društvo u Mostaru je osnovano 1880 godine, ali zbog insistiranja AU vlasti da društvo bude organizovano na vojnoj osnovi, da komandni kadar budu AU oficiri i činovnici i da njemački jezik bude korišten u izdavanju komandi, takav stav vlasti izaziva otpor i neprihvatanje od stanovnika Mostara.

Zbog toga, prvih nekoliko godina vatrogasno društvo životari, pa nam tako nisu ni poznata imena prvih članova društva, a grad i vlasti nisu bili u mogućnosti da obezbijede financiranje društva i kupovinu mašina i opreme. Tek na ličnu inicijativu okružnog predstojnika Wilima Sauerwalda i popuštanju stavova vlasti situacija se mijenja. On okuplja imućne građane Mostara i uz njihovu znatnu finansijsku pomoć omogućava normalno funkcionisanje društva. Vatrogasno društvo je bilo prvo društvo u Mostaru, čiji su članovi bili pripadnici raznih nacija i vjera, do tada sva osnovana društva u Mostaru su imala nacionalni ili vjerski predznak ili osnovu.

Iz lista „Glas Hercegovca“ saznajemo imena članova utemeljivača vatrogasnog društva u Mostaru, koji su položili glavnicu od 50 forinti (1885 godine za taj novac se mogao kupiti hektar oranice, vinograde, voćnjaka).

Sjednica utemeljivača društva je održana 25.8.1985. godine. Njihova imena su: Dimitrije Bilić, Muhamed-aga Ćemalović, Miho Dugonja, Mustafa ef. Efica, Dragutin Fogarascher, Sava Jelačić, Ibrahim-beg Kapetanović, Arif-aga Kapetanović, Mujaga Komadina, Stojan Kablar, Mate Mikačić, Antun Pacher, Jovo i Stjepan Perić, Jozo i Vojislav Šola, Julijus Stanger, Julijus Tonhauser, Ahmed-beg Hadžiomerović, Husaga Kajtaz, Risto i Miho Šantić, Said-beg Resulbegović, Selim-beg Selmanić, firma Rotter und Pershitz, Assicurazioni generali Trieste, Ignacije mitropolit, Omer ef. Sefić, hadži Jusuf-beg Bakamović i Muhamed-beg Alajbegović.

Izvor: 100. godina vatrogasnog društva Mostar

Fotografija: Mostarski vatrogasaci iz 1895. godine, iz knjige 100. godina vatrogasnog društva Mostar, Ibrahim Silić

Fotografije vatrogasnih medalja iz 1980 i 1890 godine, iz kolekcije Manuel Martinović, Udruga Werk

Priredili: Armin Džabirov, Smail Špago, Tibor Vrančić

(NovaSloboda.ba)