U septembru povećan broj hospitalizovanih u mostarskoj covid-bolnici

Krizni štab Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskg kantona održao je u srijedu sastanak, na kome je razmotreno epidemiološko stanje u kantonu i aktivnosti koje Štab provodi s ciljem praćenja stanja i preduzimanja mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja bolesti izazvane novim koronavirusom, saopšteno je iz Vlade HNK-a.

Prim. dr. Nermin Avdić, direktor Zavoda za javno zdravstvo, prezentirao je epidemiološko stanje na području HNk-a od 31. avgusta do 4. oktobra, iz koga je vidljivo kako je ono značajnije pogoršano u odnosu na ljetni period. U tom periodu ukupno je testirano 10.026 osoba, a pozitivnih je bilo 1.659. Najveći broj novooboljelih pripada starosnoj grupi od 20 od 44 godine, njih 42,07 posto. Takođe, evidentan je i porast broja novooboljelih kod populacije do 19 godina.

Doc. dr. sc. Svjetlana Grgić iz Klinike za infektivne bolesti Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, govoreći o stanju u Klinici, ukazala je na porast broja hospitalizovanih osoba, posebno tokom septembra.

 „Od 17. marta do 28. avgusta hospitalizovano je 246, a od 28. avgusta do 30. septembra 184 bolesnika, što ukazuje na zabrinjavajući porast zaraženih i teško bolesnih. Takođe, od 17. marta do 28. avgusta preminulo je 30, a od 28. avgusta do 30. septembra 21 bolesnik“, kazala je dr. Grgić.

Uzimajući u obzir iznesene podatke i ukupno epidemiološko stanje, Krizni štab donio je nekoliko zaključaka.

Traži se striktno provođenje Naredbe i Preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva na području HNK-a s posebnim naglaskom na tqčku 5. Naredbe kojom se naređuje inspekcijama organizovanim pri mjerodavnim ministarstvima, odnosno mjerodavnim opštinskim i gradskim inspektorima da kontinuirano  kontrolišu provođenje Naredbe, te sukladno svojim ovlaštenjima preduzimaju mjere iz okvira svojih nadležnosti, koje uključuju i pokretanje krivičnih prijava protiv počinilaca za koje postoji osnovana sumnja da ne izvršavaju naredbe u uslovima pandemije COVID-19 za krivična djela kažnjiva po Krivičnom zakonu Federacije BiH.

Predlaže se Vladi HNK-a da za praćenje i nadziranje provođenja Naredbi Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva angažuje mjerodavna ministarstva i jedinice lokalne samouprave da putem svojih inspekcija  pojačaju kontrolu provođenja Naredbi, kao i da se angažuju svi raspoloživi kapaciteti u svrhu  intenziviranja inspekcijskog nadzora, a s ciljem sprječavanja daljeg širenja COVID-19. Isto podrazumijeva formiranje inspekcijskih timova u jedinicama lokalne samouprave (po dva inspektora), koji će, uz asistenciju policijskih službenika, vršiti kontrolu provođenje naloženih mjera i izricati sankcije sukladno važećim propisima. Ovi timovi u obavezi su dostavljati sedmične izvještaje (svakog ponedeljka za prethodnu sedmicu) Kriznom štabuministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK-a o broju izvršenih nadzora i preduzetim mjerama. Za formiranje timova, zadužuju se načelnici/gradonačelnici.

Apeluje se na stanovništvo HNK-a da se strogo pridržavaju svih propisanih epidemioloških mjera,  a posebno:  izbjegavanje svih javnih okupljanja, nošenje  maski u svim zatvorenim javnim prostorima, držanje fizičke distance i redovno pranje i dezinfikovanje ruku, kao i svih radnih površina i na taj način pokažu odgovornost i prema sebi i prema drugima.

Krizni štab Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK-a naglašava da je zaštita od zaraznih bolesti dužnost jedinica lokalne samouprave-opština, gradova, kantona i Federacije, zdravstvenih ustanova, zavoda zdravstvenog osiguranja, nosilaca privatne prakse, privrednih društava i drugih pravnih i fizičkih osoba i ne preduzimanje mjera propisanih Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službene novine FBiH“ broj 29/05)  kažnjivo je sukladno Zakonu.

(NovaSloboda.ba)