Podignuta optužnica protiv Zorana Malinića za krivično djelo pomaganja u genocidu

Tužilac Posebnog odjela za ratne zločine Tužilaštva BiH, podigao je optužnicu protiv Zorana

Malinića, rođenog 1961. godine u Sarajevu, nastanjenog u Beogradu, državljanina Srbije, saopšteno je iz Tužilaštva BiH.

Optuženi se tereti da je, za  vrijeme širokog i sistematskog napada VRS i policije, na civilno stanovništvo bošnjačke nacionalnosti u Zaštićenoj zoni UN-a u Srebrenici, u julu 1995. godine, prilikom koga je djelimično istrijebljena grupa bošnjačkog naroda pri čemu je cjelokupno bošnjačko civilno stanovništvo, uklonjeno iz srebreničke enklave, a muškarci i dječaci ubijeni, u svojstvu komandanta Bataljona vojne policije 65.zaštitno-motorizovanog puka GŠ VRS, svjesno pružio pomoć učesnicima udruženog zločinačkog pothvata u namjeri počinjenja i izvršenja genocida.

U optužnici se navodi, da je optuženi planirao, nadzirao i koordinirao aktivnosti pripadnika Vojne policije, na području Nove Kasabe i okoline, koji su nakon pada Zaštićene zone Srebrenica, vršili zasjede, presretanja, zarobljavanja i ubijanja civila bošnjačke nacionalnosti.

U optužnici se navodi da su pripadnici Vojne policije, po naredbi i uz odobrenje optuženog, ubili grupu od 12 zarobljenih civila, među kojima je bilo žena i ranjenih.

Optužnica se, takođe, odnosi i na zarobljavanje i zlostavljanje grupe od najmanje 20 zarobljenika u školi u Novoj Kasabi, kao i zarobljavanje više stotina civila koji su držani u nečovječnim uslovima na stadionu u Novoj Kasabi, koji su predvečer istog dana, transportovani u pravcu Kravice i Bratunca, držani u objektima za zatočenje, te nakon toga strijeljani i ubijeni na različitim lokacijama gdje su vršene egzekucije žrtava ubijenih u genocidu u Srebrenici. 

Optuženi se tereti za krivično djelo pomaganja u  genocidu iz člana 171. tačka a) i b) u vezi sa članom 180. stav 1. i članom 31. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

Navode optužnice tužilaštvo će dokazivati pozivanjem 130 svjedoka, prilaganjem izjava 6 svjedoka koji su u međuvremenu preminuli, prilaganjem 285 materijalnih dokaza među kojima su dokazi dobijeni od tužilaštva pri MKSJ, kao i izjava 28 svjedoka u svjedočenjima datim u MKSJ, uz saslušanje 2 vještaka, sudsko-medicinske i vojne struke.

Optužnica je proslijeđena Sudu BiH.

M. N.

(NovaSloboda.ba)