Sportskim klubovima u FBiH omogućen djelimičan otpis glavnice duga

Osmog dana od objave u Službenim novinama FBiH, na snagu će stupiti Zakon o izmjeni Zakona o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim klubovima, kojom će do 1. novembra svim sportskim klubovima u Federaciji omogućiti djelimičan otpis glavnice duga, te otpis zateznih kamata i troškova prinudne naplate.

Potvrdio je to Feni poslanik u Parlamentu Federacije BiH Marijan Klaić, navodeći da je stupanje na snagu zakona omogućeno nakon što su ga na današnjoj sjednici usvojili poslanici u Predstavničkom, a ranije delegati u Domu naroda.

“Produžava se rok do 1. novembra 2020. godine da se sva dugovanja po osnovu doprinosa i poreza mogu po posebnom zakonu obračunati i dati mogućnost da se sklopi sporazum sa Poreznom upravom 60 dana od stupanja na snagu ovog Zakona. Posebnim uslovima može se izvršiti djelimičan otpis dugovanja i oprostiti zatezne kamate”, istakao je Klaić u ime predlagača Zakona, a to su klubovi poslanika SDA, HDZ BiH-HNS, DF i SBB.

Osvrnuo se da su se zbog pandemije koronavirusa sportski klubovi našli u nezavidnoj situaciji s obzirom na to da je većina takmičenja prekinuta i zabranjen je dolazak gledalaca na sportska takmičenja.

“Sve to ugrožava normalno funkcionisanje klubova i onemogućva njihove prihode na koje su računali tokom godine. U takvoj situaciji ne mogu izmirivati svoje obaveze, te će im ovaj Zakon dati mogućnost da na lakši način rješavaju probleme to jest da se preorganiziraju i ispune obaveze”, poručio je Klaić.

(Fena)