U četvrtak studentski izbori na Univerzitetu “Džemal Bijedić”

studentski izbori na svim organizacionim jedinicama – fakultetima i univerzitetskim studijima.

Nakon što je u prethodnim danima izvršen proces kandidovanja i prijava više desetina kandidata na svim organizacionim jedinicama – fakultetima i univerzitetskim studijima, te ovjere i kompletiranja glasačkih listića, u četvrtak će se održati “Studentski izbori 2020.”, na kojima će studenti svih fakulteta i studijskih programa imati priliku iskoristiti svoje pravo i izabrati svoje predstavnike u naučno – nastavnim vijećima i matičnim asocijacijama studenata, a time i u Uniji studenata.

Biračka mjesta biće jasno naznačena na ulazima u sve zgrade fakulteta, a prije toga i na službenim stranicama Unije studenata.

“Izuzetno nam je drago što se veliki broj studenata uključio u sam izborni proces, iskoristio svoje pravo da se kandiduje, a sada se nadamo da će jednako veliki odziv biti na glasačkim mjestima i da će studenti iskoristiti svoje pravo glasa. Nadamo se da će izabrani predstavnici studenata na svim organizacionim jedinicama raditi isključivo u korist studenata, s ciljem poboljšanja njihovog statusa, ali i inicirati i realizovati konkretne, korisne i edukativne vannastavne projekte i aktivnosti”, navodi se u saopštenju Unije studenata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru.

(NovaSloboda.ba)