JP Elektroprivreda BiH: Povećana naknada za obnovljive izvore energije

Na sjednici Vlade Federacije BiH, održanoj 24. septembra 2020. godine, donesena je Odluka o utvrđivanju jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije za četvrti kvartal 2020. godine, u visini  0,004727 KM/kWh, bez obračunatog PDV-a.

“Navedena Odluka Vlade FBiH odnosi se isključivo na visinu naknade za obnovljive izvore, dok cijena električne energije ostaje ista za sve korisnike univerzalne usluge, odnosno, za potrošače iz kategorije domaćinstava i ostale potrošnje na niskom naponu”, saopšteno je iz JP Elektroprivreda BiH.

U saopštenju se navodi kako je riječ o obavezi predviđenoj Zakonom o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije FBiH.

Dodaje se da se prema ranijim odlukama Vlade FBiH, naplata naknade za obnovljive izvore vrši putem računa za električnu energiju JP Elektroprivreda BiH.

Sredstva prikupljena po ovom osnovu, JP Elektroprivreda BiH u cjelokupnom iznosu preusmjerava  Operatoru za obnovljive izvore i efikasnu kogeneraciju (OIEIEK)”, saopšteno je iz Službe za komunikacije JP Elektroprivreda BiH.

(Fena)